ฉบับประจำวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2148

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2147