ฉบับประจำวันที่ 14-20 มิถุนายน 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 7-13 มิถุนายน 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 21-27 มิถุนายน 2562