ฉบับประจำวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าปกฉบับประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2563