ฉบับประจำวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2563