ฉบับประจำวันที่ 13-19 กันยายน 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 6-12 กันยายน 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 20-26 กันยายน 2562