ฉบับประจำวันที่ 12-18 เมษายน 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 5-11 เมษายน 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 19-25 เมษายน 2562