ฉบับประจำวันที่ 12-18 มิถุนายน 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 5-11 มิถุนายน 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 19-25 มิถุนายน 2563