ฉบับประจำวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2562