ฉบับประจำวันที่ 11-17 มกราคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 4-10 มกราคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 18-24 มกราคม 2562