ฉบับประจำวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 18-24 ตุลาคม 2562