ฉบับประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 4-10 กันยายน 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 18-24 กันยายน 2563