ฉบับประจำวันที่ 10-16 มกราคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 3-9 มกราคม 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2563