ฉบับประจำวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 24-30 เมษายน 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563