ฉบับประจำวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 25-31 ตุลาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2562