วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก มองไทยใหม่

มองไทยใหม่

มองไทยใหม่ : P T K ถอดเป็นภาษาไทยอย่างไร ?

ทำไม arcade จึงเขียนว่า อาเขต ?

มองไทยใหม่ : เขวา กับ เขว้า อ่านว่าอย่างไร

มองไทยใหม่ : ว ที่เป็นพยัญชนะ VS ว ที่เป็นสระ

บทความยอดนิยม