วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก คำ ผกา

คำ ผกา

คำ ผกา | ผีเอย ผีทักษิณ

คำผกา | ห่วยแล้วยังคิดว่าตัวเองสวย

คำ ผกา | สันติวิธีหรือดัดจริตวิธี

คำ ผกา : เป็นสี่ขารับใช้ง่ายกว่าเป็นคน

คนหรือควาย? | คำ ผกา

คำ ผกา | รอวันเน่าสลายไปด้วยกัน

หมาและเห็บของหมา | คำ ผกา

ความเบาหวิวเหลือทนของสลิ่ม | คำ ผกา

คำ ผกา | เชื่องใดไหนจะเชื่องเท่าเรา

เสียชาติเกิด | คำ ผกา

สมองยุ่ยหรือไร้ยางอาย | คำ ผกา

คำ ผกา | ความโง่ที่ช่วยไม่ได้

บทความยอดนิยม