วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก คำ ผกา

คำ ผกา

คำ ผกา : เสรีภาพคือศักดิ์ศรี

คำ ผกา : มีลูกเพื่อชาติ

คำ ผกา : ศาสตร์แห่งการขโมย

คำ ผกา : ยุติธรรมที่เลือกปฏิบัติ

คำ ผกา : “กูมันโง่”

คำ ผกา : จงเป็นเด็กดี

คำ ผกา : เก็บประชาธิปไตยใส่ตุ่มก่อน

คำ ผกา : ขอให้สลิ่มโชคดีมีชัย

คำ ผกา : มันชักจะมากไป มันชักจะฉลาดไป

คำ ผกา : ฮัลโหล นักเขียน

คำ ผกา : คนไม่เชื่อ(ง)

คำ ผกา : จนเอ๊ยจน

บทความยอดนิยม