วันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก คำ ผกา

คำ ผกา

คำ ผกา | เราเป็นเผด็จการหรือเปล่าน้า ?

คำ ผกา | บูด

คำ ผกา | สิบห้าปีแล้วนะคนดี

คำ ผกา | มีอะไรมากกว่าชฎา

คำ ผกา | พุทธเทียมหรือปมด้อย

คำ ผกา | ผีเอย ผีทักษิณ

คำผกา | ห่วยแล้วยังคิดว่าตัวเองสวย

คำ ผกา | สันติวิธีหรือดัดจริตวิธี

คำ ผกา : เป็นสี่ขารับใช้ง่ายกว่าเป็นคน

คนหรือควาย? | คำ ผกา

คำ ผกา | รอวันเน่าสลายไปด้วยกัน

หมาและเห็บของหมา | คำ ผกา

บทความยอดนิยม