ดาวกับดวง วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากความผันแปรต่างๆ ในสังคม มีความสุขที่ได้รับจากเรื่องการงานและการเงิน แต่ไม่ควรให้ญาติพี่น้องหรือบริวารรู้เรื่องของท่านมากนัก โดยเฉพาะวิธีการเก็บสะสมทรัพย์สินของท่าน บริวารของท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับฝรั่งมังค่าหรือได้บริวารเป็นชาวต่างชาติ

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ทำกิจการงานสำคัญ หรือทำหน้าที่แทนซึ่งบางเรื่องก็เกินขีดความสามารถของท่าน เรื่องก็กลายเป็นความทุกข์ยากลำบากในใจของท่านไประยะหนึ่ง แต่จะผ่านไปได้ด้วยความอุตสาหะของท่าน จะมีความสุขกับงานที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ใบหญ้าและการเกษตรกรรม

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านโชคดีมากก็จริง แต่ท่านจะใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและพรรคพวกมากนัก เช่น ได้เงินสดมาก้อนหนึ่งแบบลาภลอย แต่ท่านก็นำไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนหมด ญาติมิตรก็ร่วมใช้จ่ายไปกับท่านด้วย ข่าวสารที่ได้จากญาติมิตรและผู้ร่วมงานเป็นไปในทางที่ดี ไม่ควรคาดการณ์ล่วงหน้ามากนัก

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากของเก่าของโบราณหรือเครื่องรางของขลังต่างๆ เช่น ของเก่าเก็บในบ้านของท่านกลับเป็นของมีค่าราคาสูง ซึ่งหากท่านพบแล้วก็ไม่ควรให้ญาติพี่น้องรับรู้ใดๆ เพราะเขาอาจมาขอส่วนแบ่งจากท่านก็ได้ ญาติมิตรที่ร่วมกันคิดอ่านทำการอย่างหนึ่งอาจกลับใจทำให้ท่านเสียประโยชน์

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษามากขึ้น อันเป็นประโยชน์ในทางการงานแก่บริวารของท่านด้วย การติดตามเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องที่เป็นปัญหาหรือไม่ได้รับความสำเร็จสมหวัง ได้รับชำระหนี้หรือของหายได้คืน ลาภผลต่างๆ ที่ท่านคิดว่าจะได้รับเป็นพิเศษจะไม่ต้องรออีกต่อไป

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านได้รับการดูถูกดูหมิ่นจากญาติมิตรที่อยู่ห่างๆ เพราะการตัดสินใจผิดพลาดของท่าน แต่แท้จริงแล้วท่านเป็นผู้รับผิดแทนผู้อื่นต่างหาก ระยะนี้ท่านจำเป็นต้องดำรงชีวิตประจำวันด้วยความเด็ดขาด ผู้มีอิทธิพลในสังคมจะเข้มงวดกับท่านมากๆ ความเดือดร้อนจากปลวก มด แมลงที่ขึ้นบ้านยังไม่หมดสิ้นไป

ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านเดินทางหรือการติดต่อต่างๆ โดยสะดวก แต่มีปัญหาในการใช้อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับ อาจมีการเดินทางไกลที่สำคัญ บริวารที่มีวุฒิภาวะสูงทำกิจการงานร่วมกับท่านด้วยหลักเหลี่ยมที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่การงานของท่านยังมีปัญหาอีกระยะหนึ่งจึงจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านที่ทำกิจการเกี่ยวแก่การดูแลเด็กๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล จะมีภัยบังเกิดแก่เด็กในปกครองของท่านเล็กน้อย การศึกษาหาความรู้จะชะงักลงชั่วคราว มีความวิตกกังวลในเรื่องการสื่อสารที่ผ่านมาแล้ว สุขภาพร่างกายจะค่อยๆ แข็งแรงขึ้นอย่างมาก หรืออาจมีความสุขกับการออกกำลังกายที่หนักมากขึ้น

ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านไม่ควรเชื่อคำแนะนำในการแก้ปัญหาเกี่ยวแก่บ้านเรือนของท่าน อาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเสียหายที่บุคคลในปกครองของท่านไปทำเรื่องเอาไว้ บริวารทำงานหนักเกินกำลังหรือเกิดกระทบกระทั่งกันเองจนเจ็บป่วย ไม่สามารถมาทำงานได้

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีความคิดเป็นเงินเป็นทอง คิดแต่เรื่องหาเงินหาทอง มีรายได้อันเกิดจากการกระทำของท่านเอง เช่น เล่นหุ้น หรือค้าขายพืชผลที่ท่านลงทุนปลูกเอาไว้ ระยะนี้อุปสรรคขวากหนามของท่านมักเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ หรือสตรีผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของท่าน ระวังของเก่ามีค่าจะสูญหายไร้ร่องรอย

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านได้รับผลประโยชน์จากไร่นาสวน ทั้งของท่านเองและของญาติมิตรต่างๆ แต่ท่านเองไม่ค่อยแข็งแรงนัก อาจป่วยไข้หรือประสบอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ได้ง่าย แต่ไม่ว่าท่านจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรเพียงใดก็ตาม ความช่วยเหลือกำลังหลั่งไหลมาจากคนรัก พรรคพวก และบริวารของท่านอย่างเต็มที่

ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อยได้รับอุบัติเหตุหรือตีรันฟันแทงกันเอง บางพวกจะอารมณ์ร้อนจนทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้ง่ายๆ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ร่วมงานต่างชาติจะไม่ค่อยราบรื่น โดยเฉพาะพวกฝรั่งตาน้ำข้าวต่างๆ คนโสดได้พบคู่ครองที่ท่านถูกใจและจะมีการวางแผนที่จะใช้อนาคตร่วมกันต่อไป

พิมพ์พรร