“บินไทย” เดินหน้าฟื้นฟูกิจการ นัดประชุมผู้ถือหุ้น-นักลงทุน” ออนไลน์ 8 มิ.ย.

“บินไทย” เดินหน้าฟื้นฟูกิจการ นัดประชุมผู้ถือหุ้น-นักลงทุน” ออนไลน์ 8 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2563 บมจ.การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมายC บนหลักทรัพย์ ของ บมจ.การบินไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง ขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลมละลายกลางในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริบัทฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น

บริษัทฯกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนเละบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณาและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา14.15 น.ถึง 15.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือออนไลน์ สามารถรับชมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or th/streaming(cupdate)
2. YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.youtube.com/user/setgroupofficial)
พร้อมกันนี้ บมจ. การบินไทย ได้มีการแจ้งเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

จากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 11/2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯมีมติดังนี้
1. แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นกรรมการอิสระ
2. แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการอิสระ
3. แต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทการบินไทยฯ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พลอากาศอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
3. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย
4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
5.นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
7. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
8. นายวัชรา ตันตริยานนท์
9. รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เบื่อไหม? ‘สมคิด’ ซัดศึกใน พปชร.น่าเสียดาย ควรเอาพลังไปช่วยประเทศ ปัดตอบ ปรับ กก.บห.มีผลต่อ ครม.
บทความถัดไปดีอีเอส แจงข้อความสแปมในมือระบบ iOS ไม่เกี่ยว ‘ไทยชนะ’ เตือนประชาชนอย่าประมาท