เดินตามดาว 22-28 กรกฎาคม 2562 : โดย ปุสาคโม

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องกันหลายวัน ข่าวสารที่ได้รับก็เป็นเรื่องไม่พอใจ เอกสารหนังสือต่างๆ ที่มีผู้ส่งมาให้อาจมีการหายหกตกหล่น เพราะความผันแปรของลมฟ้าอากาศ ได้รับเงินสดก้อนหนึ่งจากญาติมิตรที่อ่อนกว่า การติดต่อกับผู้ใหญ่เต็มไปด้วยความยากลำบาก เช่น เขาให้ท่านรับประทานอาหารที่ไม่ชอบ คนรับใช้ในบ้านอาจถูกเพื่อนบ้านของท่านล่อลวงไปในทางทุจริต ท่านอยู่ในหมู่ผู้รู้และนักวิชาการต่างๆ ซึ่งถกเถียงกันถึงปัญหาที่ท่านไม่รู้เรื่อง ท่านจึงไม่ควรอยู่ในหมู่ชนเหล่านี้โดยไม่จำเป็น

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้ลาภเป็นทรัพย์สินจำนวนหนึ่งซึ่งอาจไม่ใช่เงินสดก็ได้ การทำงานและการวางตัวของท่านเป็นที่ถูกใจของผู้ใหญ่ ลาภเล็กลาภใหญ่ในระยะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธ เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังดีของผู้ให้ ผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่มีฐานะดีไปมาหาสู่และนำข่าวดีมาบอก มักเร่งรัดให้เหตุการณ์ต่างๆ เป็นไปตามใจของท่านโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้หรือหนี้สินใดๆ ก็ตาม ท่านจะแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จะพบรักอย่างกะทันหันแบบสายฟ้าแลบ อาจหมายถึงการแต่งงานโดยผู้ใหญ่จัดให้ ไม่ควรสนิทสนมกับเพศตรงข้าม

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะพบกับปัญหาที่น่าพิศวงงงงวยติดกันหลายเรื่อง ไม่ควรทำนายฝันหรือตีใบ้เลขต่างๆ ให้ผู้อื่นในเชิงการพนัน และถ้าเขาเชื่อแล้วหมดตัวท่านจะแย่ จะมีผู้มาอาศัยท่านเป็นฐานเสียงในกิจการทางสังคม ซึ่งล้วนแต่จะมีเลศนัยทั้งสิ้น จะได้เครื่องประดับบ้านเรือนที่มีความสวยงามและสว่างไสว ไม่ควรย้ายบ้านโดยไม่จำเป็นระหว่างนี้ แฟนของท่านจะเสียรู้ผู้อื่นทางการเงิน หรือทำเงินหายอย่างน่าประหลาดใจ มีคนแปลกหน้ามามั่วสุมใกล้บ้านท่าน ไม่ควรใช้สอยหรือจ้างวานให้ทำอะไรในบ้าน เช่น ซ่อมท่อน้ำ เป็นต้น ผู้ที่ท่านเคารพนับถือจะคอยช่วยเหลือท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมักมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถในการทำงาน มีโชคดีหลายทาง ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีความต่างๆ จะได้รับชัยชนะอย่างขาวสะอาด ผู้ที่รุมใส่ร้ายท่านจะมีอาการหนาวๆ ร้อนๆ ไปตามๆ กัน ค่าใช้จ่ายประจำวันลดลง ตั้งใจทำกิจการอย่างใดแล้วจะดำเนินการไปจนถึงที่สุด ไม่ว่าจะมีอุปสรรคข้อขัดข้องสักเพียงใด ไม่ควรลงทุนกับกิจการที่อยู่ห่างไกลมากๆ ไม่ควรรับคนใช้ใหม่หรือผู้อาศัยใดๆ ในระยะนี้ ความเป็นอยู่ส่วนตัวของท่านจะดีขึ้น

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีความจำเป็นจำใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในระยะนี้ เช่น มีผู้ผลักภาระสำคัญมาให้ท่านรับแทน คือฝากให้มีคนมาอยู่ด้วยกับท่าน ซึ่งจะก่อปัญหาต่างๆ แก่ท่านเป็นอันมาก ควรหาทางออกให้เหมาะสมแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ไม่ควรเดินทางในหมู่คณะที่มีคนแปลกหน้าร่วมเดินทางไปด้วย ไม่มีโชคในการลงทุนแบบเสี่ยงๆ ไม่เหมาะที่จะตัดสินใจเลือกคู่ครองแบบเร่งด่วนในระยะนี้ ถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นควรผ่อนปรนเท่าที่พอจะเป็นไปได้ ผู้ร่วมงานที่อ่อนกว่าจะเกิดการชิงรักหักสวาทกันเป็นพัลวัน ข่าวไม่ดีที่ได้รับในสัปดาห์นี้อาจเป็นผลดีกับท่านก็ได้

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ควรทำสัญญาใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเงินไม่ว่าจะกับใคร ได้ลาภจากการท่องเที่ยวทางไกลและจากผู้ร่วมงานในระยะนี้ ผู้ร่วมงานระดับเดียวกันกับท่านจะได้รับข่าวที่ทำให้เสียการทรงตัว ขาดความมั่นใจในงานที่เขาทำ คนรักคู่ครองของท่านจะเสียรู้ผู้อื่นโดยการร่วมทุนทำธุรกิจต่างๆ หรืออาจเสียการพนัน การเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ใดๆ ในระยะนี้ไม่ค่อยได้ผล ไม่ควรทำธุรกิจการค้าระบบเงินเชื่อใดๆ ท่านที่มีเด็กเล็กอยู่ในปกครองจะมีปัญหาเรื่องเด็กหายหรือได้รับอันตราย

ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้รับความช่วยเหลือร่วมมือทั้งทางตรงทางอ้อมมากขึ้น ค่าใช้จ่ายประจำวันสูงกว่าที่แล้วๆ มา เพื่อนที่เป็นชนต่างภาษาที่จากกันไปนานๆ จะกลับมาได้พบกันอีก มีผู้ช่วยเหลือกิจการในบ้านเพิ่มขึ้น บริวารคนรับใช้ในบ้านจะมีความรักหรือแต่งงาน คนรับใช้ที่อยู่กับท่านมานานจะลาพักผ่อน การติดต่อและการเดินทางไม่สะดวก ไม่ควรทำสัญญาทางการเงินและค้ำประกันผู้ใดในระยะนี้ ได้รับเครื่องประดับสวยงามและมีค่า ญาติมิตรจะไปมาหาสู่คับคั่ง ได้รับข่าวดีจากญาติที่อยู่ห่างไกล มีผู้มอบเอกสารหนังสือที่มีคุณค่า ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้รับความสนุกสนานจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้ชมการแสดงต่างๆ ที่สนุกสนานและโลดโผน กล้าคิดกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความรัก จะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวแก่ทางการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหายควรเก็บรักษาให้เรียบร้อย ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ผู้สูงอายุออกจากบ้านไปตามลำพัง ท่านที่ปกครองผู้มีอายุอยู่ในวัยรุ่นจะเจอปัญหาที่พวกเขาก่อขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดหรือค้างคืน บ้านท่านมีแมลงมดปลวกชุกชุม

ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะนึกอะไรไม่ค่อยออก เดินไปเดินมาโดยไม่รู้ว่าเดินไปทำไม ถ้ามีการเดินทางจะลืมสิ่งของไว้ตามทาง ผู้ใหญ่ให้ลาภเป็นเงินสดก้อนหนึ่ง ควรรับฟังคำทักท้วงหรือตักเตือนต่างๆ จากผู้หวังดี ท่านที่ยังไม่มีความรักจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่างๆ อาจมีปัญหากับลุงเขยหรือป้าสะใภ้ มีตำแหน่งหน้าที่การงานกว้างขวางขึ้น ดาวพุธย้ายเข้ามาเล็งลัคนา ท่านจะได้ความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ควรนำสัตว์เป็นๆ มาทำอาหาร

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะเกี่ยวข้องกับงานบันเทิงธุรกิจ มีการลงทุนเหมือนซื้อเครื่องประดับร่างกายราคาแพง ผู้ที่อยู่ในปกครองของท่านอาจถูกหลอกลวงให้ไปอยู่ที่อื่น มีข่าวลือที่กระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศของท่านบ้าง แต่ท่านสามารถแก้ไขได้และได้ชัยชนะทั้งหมดทุกเรื่อง บริวารที่มีความสามารถในทางกีฬาจะนำชื่อเสียงมาสู่ท่าน ได้ลาภทุกวันจนครบรอบคำทำนายนี้ ไม่ควรนำของมีค่าสูงติดตัวไปในการเดินทางต่างๆ สิ่งของมีค่าเล็กๆ น้อยๆ ที่เก็บไว้ในที่ทำงานจะสูญหายโดยไร้ร่องรอย เอกสารหนังสือจำพวกอนุทินซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวอาจถูกละเมิด

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านไม่ได้รับความพอใจในเรื่องเกี่ยวแก่การเงินรายได้ผลประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับเป็นประจำ ผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศในสังคมจะมาตีสนิทกับท่านโดยไม่ทราบจุดมุ่งหมาย ถ้าทำของมีค่าหายในระยะนี้จะได้คืน ญาติสนิทที่อยู่ห่างไกลจะตกระกำลำบากขอให้ท่านช่วยเหลือ ระยะนี้ข่าวเกี่ยวแก่ทางไกลและการเดินทางไม่ค่อยให้ผลดีแก่ท่านนัก ไม่ควรเดินทางโดยไม่จำเป็น ควรระวังอย่าให้มีการเล่นการพนันหรือซ้อมดนตรีภายในบ้าน เพราะอาจมีเรื่องกับเพื่อนบ้าน ญาติมิตรที่จากกันนานๆ ส่งข่าวว่าจะมาหาแล้วไม่มา เป็นเหตุให้เป็นห่วง จะได้บวชคนในปกครอง

ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะเข้าไปเที่ยวเตร่โลดโผนผจญภัยตามสวนสนุก ซึ่งบางทีสภาพร่างกายและจิตใจของท่านก็ทนไม่ไหว ไม่ควรเข้าขบวนแห่หรือเดินกรำแดดฝนเพราะร่างกายของท่านจะสู้ไม่ไหว ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาลึกลับของผู้อื่น ไม่ควรเข้าไปดูหนังดูละครในโรง อาจได้รับอันตรายในการเข้าไปร่วมพิธีกรรมที่ดุร้ายทารุณต่างๆ ควรใช้ชีวิตตามปกติ คือ เลิกงานก็กลับบ้านจะปลอดภัยกว่าเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ถูกกล่าวหาใส่ร้ายไม่ต้องตื่นเต้นเพราะเรื่องจะคลี่คลายไปเอง เอกสารหนังสือที่มีผู้ส่งมาให้ทางใดๆ ก็ตามมักชำรุดเสียหาย

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : การเมือง ในห้วง 1 ทศวรรษ ​​​กับ ปัจจัยใหม่ “เทคโนโลยี”
บทความถัดไปพี่เลี้ยง โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร