จดหมาย

จดหมาย

ประจำวันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 2190

 

จดหมาย

 

• “ขี้” โม้

ขี้ทั้งหมดสดชื่นถ้าแคะออก

แต่ขอบอกขี้บ่นทนไม่ไหว

มีขี้หนึ่งซึ้งนักเขาทักขี้ห่วงใย

สะดุดใจ “ขี้โม้” โธ่หนิงเอง

หนิง ณ บางบอน

ป.ล.คำคมนิยมเขียน

ขี้ทั้งหมดปลดปล่อยก็ยังสุข

แต่เป็นทุกข์ขี้บ่นทนไม่ไหว

 

ขี้บ่นทนไม่ไหว

นั่นเห็นด้วย

แต่ขี้โม้ นั้นคงไม่ใช่ “หนิง ณ บางบอน” กระมัง

ด้วยผู้หญิงคนหนึ่งเธอชิงเอาไปแล้ว

หลังตะโกนต่อหน้า “ลุง” เมื่อไม่นานมานี้

ว่า “ลุงตู่ อยู่แล้วรวยค่ะ” – ฮา

 

• ดีแข่งกัน?

ผมขอทบทวนเรื่อง ศัตรู กับ ปรปักษ์

ศัตรู หมายถึง ผู้คิดทำลายล้าง

ปรปักษ์ หมายถึง ผู้ที่มีความคิดเห็นผิดกัน หรือผลประโยชน์ขัดกัน

ศัตรู กระทำด้วยเจตนาร้าย

แต่ปรปักษ์ กระทำด้วยเจตนาดี

เช่น พรรคการเมืองเป็นปรปักษ์ต่อกัน ก็มุ่งทำความดีแข่งกัน

ตะวันรอน

อ.ลอง จ.แพร่

 

ไม่ได้เปิดพจนานุกรม ว่า ศัตรู กับ ปรปักษ์

มีความหมายอย่างที่ “ตะวันรอน” ว่ามาหรือไม่

ด้วยมัวแต่ “โลกสวย” ไปกับตัวอย่างที่ยกมาว่า

“พรรคการเมืองเป็นปรปักษ์ต่อกัน ก็มุ่งทำความดีแข่งกัน”

ถ้ามุ่งทำดีแข่งกัน อย่างที่ว่า

“ศรีสุวรรณ จรรยา” คงไม่ต้องเหนื่อยไปร้อง กกต.

ดังที่อีเมลมาบอกกล่าวกระมัง

 

• ร้อง “กล้วย”

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข้อมูลจากกรณีไลน์หลุด

มีเนื้อหาและภาพที่ระบุให้เห็นว่ามีรายชื่อ ส.ส.พรรคเล็ก เซ็นชื่อรับเงินกันหลายคนจากบุคคลซึ่งไม่ปรากฏชื่อ

มีภาพหลักฐานสลิปการโอนเงินไปยังบุคคลปลายทาง ซึ่งเป็นชื่อของหัวหน้าพรรคการเมืองเล็กๆ รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มการเมืองด้วย โดยจ่ายกันเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท

ไม่ทราบเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

หลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งชี้ได้ว่านักการเมืองต่างๆ มีพฤติการณ์การรับเงินกันจริง

และไม่ปรากฏว่าเป็นการโอนรับกันเพื่อวัตถุประสงค์ใด

หรือเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างกัน

หรือยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการครอบงำหรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่

นอกจากนั้น ยังมีข้อพิรุธว่า ส.ส.บางคนอ้างว่าเงินที่ได้รับโอนมาดังกล่าวนำไปใช้ในการลงพื้นที่ ดูแลชาวบ้านนั้น

จะถือเป็นรายได้หรือรายรับของพรรคการเมืองตาม ม.62(5) และหรือ (7) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 หรือไม่

และได้มีการประกาศให้ประชาชนทราบตาม ม.65 และหรือได้มีการปฏิบัติตาม ม.67 ครบถ้วนแล้วหรือไม่

และหรือมีการจัดทำ-ลงรายการทางบัญชีรายรับ-รายจ่ายของพรรคการเมืองตาม ม.59 หรือไม่ ฯลฯ

แต่หากไม่ใช่ก็อาจถือได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทันที ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.72 ประกอบ ม.126 ของกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่กับศาลกำหนด

ที่สำคัญการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.28 ประกอบ ม.92(3) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้อีกด้วย ที่บัญญัติห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนั่นเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้นำพยานหลักฐานที่ไม่เคยปรากฏในสื่อมาก่อน นำมามอบให้ กกต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออัปเปหิ และหรือเอาผิดเหล่า ส.ส.หรือหัวหน้าพรรคการเมืองตามหลักฐานดังกล่าวต่อไป

ศรีสุวรรณ จรรยา

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

 

พี่ศรี เสียรังวัดไปเยอะจากพิษ “ชัชชาติฟีเวอร์”

เจอย้อนศร ถูกร้องให้สอบ “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย” เข้าบ้าง

แต่เครดิตอาจจะดีขึ้นกระมัง

หากเรื่อง “กล้วย” ที่ร้อง

มีมรรคผลพิสูจน์ได้ว่า ใครให้ ใครรับ “กล้วย”

แต่กลัวเรื่องจะไม่ “กล้วย” นะซี้ •