จดหมาย

จดหมาย

ประจำวันที่ 29 เม.ย.-5พ.ค. 2565 ฉบับที่ 2176

 

จดหมาย

 

• รัสเซีย ยูเครน และเหล็ก

สถานการณ์ราคาของอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาคเอเชีย

พบว่าปรับตัวสูงขึ้นทั้งในส่วนของวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป

โดยในเดือนเมษายน 2565 ราคาเหล็กแท่งแบน (Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) ปรับตัวสูงขึ้น 27.4% และ 25.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2564

ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์เหล็กโลก

เป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

ที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง และการขาดหายไปของสินค้าเหล็กในตลาดโลกบางส่วน

สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณ 2.54 ล้านตัน ลดลง 14.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2564

มีปริมาณนำเข้า 1.58 ล้านตัน ลดลง 12.3%

ส่วนผู้ผลิตในประเทศมีการผลิต 1.17 ล้านตัน ลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

จะเห็นได้ว่าการผลิตในประเทศได้รับผลกระทบมากกว่าการนำเข้า

จากข้อมูลการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กไทยที่ปรับลดลง

ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้ประกอบการไทยปรับลดลงด้วยเหลือเพียง 29.9% จากระดับ 37% ในปี 2564 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก

ถือว่าเป็นอีกอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกัน

โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น เวียดนาม ไต้หวัน เกาหลีใต้ ที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตมากกว่า 50%

จากกำลังการผลิตที่เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

สถาบันเหล็กฯ มีความเห็นว่าการผลิตสินค้าเหล็กในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการใช้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การสนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กในประเทศ โดยเฉพาะในงานโครงการภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล

จากกรณีงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าเหล็ก ทางสถาบันเชื่อว่าแนวทางที่สามารถช่วยเหลือทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) คือการปรับค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ให้เหมาะสมตามสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของผู้รับเหมา และช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสามารถจำหน่ายสินค้าสอดคล้องต้นทุนและกลไกตลาดได้ ซึ่งมีกรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบ และควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว

นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย

ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 

ฟังเรื่องหมู ไข่ แพงกันมามาก

ฟังของหนักๆ อย่าง “เหล็ก” บ้าง

ถึงไม่ใช่ของกิน

แต่เป็นสินค้าโครงสร้างพื้นฐาน

ซึ่งก็มีปัญหาที่ควรรับรู้เช่นกัน

สะท้อนว่าปัญหาเศรษฐกิจสะเทือนไปทุกภาคส่วน

• ส่งท้ายปีใหม่ไทย

เบิกเอยเบิกขวัญ รับวันปีใหม่

อัญเชิญเทพไท้ ทั่วในทิศา

พระแก้วมรกต ธรรมรสบูชา

สังฆรัตนา มาคุ้มชีวี

กระแจะจันทร์หอม พรั่งพร้อมตังวาย

ธูปเทียนฉานฉาย เรืองรายบายศรี

รวยรินกลิ่นอวล หลากล้วนมาลี

มิ่งมนต์ดนตรี รี่ขับจับใจ

เพลงเอยเพลงพร ดับร้อนผ่อนเย็น

สระทุกข์ขุกเข็ญ พร่างเพ็ญแจ่มใส

กู้ชาติวิกฤต สัมฤทธิ์เกริกไกร

ค่าเงินลอยไป เร็วไวลอยมา

ปลุกจิตวิญญาณ ประสานแรงรุด

เร่งมือไม่หยุด จุดไฟศรัทธา

เศรษฐกิจการเมือง ฟูเฟื่องพร้อมหน้า

สมหวังนานา เพราะว่าอดทน

ตะวันเริ่มวาดหวังอีกครั้งแล้ว

ตั้งใจแน่วทำดีมีกุศล

รักผู้อื่นให้เท่าเรารักตน

กรรมจักดลสุขได้แนบใจเนา

ปลูกไม้เงาความดีทีละนิด

ปลูกความคิดปรารถนามากกว่าเก่า

ไม่แบ่งแยกดึงดื้อถือเขาเรา

ความหมองเศร้าจักจางจนห่างไกล

สติรู้ชูช่วยอำนวยหวัง

สร้างพลังปณิธานอันยิ่งใหญ่

คือรู้รักสามัคคีมีวินัย

หลอมดวงใจทุกดวงเป็นดวงเดียว

เอกราชเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรี

สามสิ่งนี้ฐานปึกแผ่นอย่างแน่นเหนียว

เหมือนเส้นเชือกร้อยรัดกันร้อยขวั้นเกลียว

ต่างยึดเหนี่ยวความเป็นไทไปนิรันดร์

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

 

เผลอแป๊บเดียว

เมษายนก็จะจากไปแล้ว

ให้เพลงพร วันปีใหม่ (ไทย)

ของสมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ส่งท้าย

โดยหวังว่า เมษายนหน้า

เราจะได้สนุก และสนาน ไร้โควิด

อย่างเต็มที่เสียที!?!? •