จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 9-15 เมษายน 2564

จดหมาย

 

กล้า

เนื่องจากมีคำถามว่าอยากได้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

หลายคนตอบไปแล้วว่า อยากได้คนที่อยู่ในแวดวงการศึกษา จึงจะรู้เรื่องการศึกษา

ส่วนพวกข้าพเจ้าขอตอบว่า ใครก็ได้ที่มีความเข้มแข็งเด็ดขาด กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เรื้อรังมานาน

1) กล้าสั่งลงโทษพวกทุจริตในกระทรวง ที่รัฐมนตรีคนเก่าเคยแถลงว่ามีถึง 30 รายการ ล้วนแต่บิ๊กๆ ทั้งนั้นเลย

2) กล้าสั่งให้ผู้บริหารโรงเรียนกลับไปทำงานธุรการ พิมพ์หนังสือ เพื่อให้ครูมีเวลาสอนนักเรียน เหมือนสมัยก่อน ถ้าขัดระเบียบข้อใดก็แก้เสีย

3) กล้าสั่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปรวมกับโรงเรียนอื่น โดยไม่ต้องไปฟังเสียงคัดค้านของนักวิชาการคนใด ที่อ้างว่าผลการวิจัยในประเทศสหรัฐปรากฏว่า โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ การที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมืองมากๆ เป็นสิ่งยืนยันว่า โรงเรียนขนาดเล็กจัดการการเรียนการสอนไม่ได้ผล

4) กล้าสั่งยกเลิกการทำผลงานทางวิชาการของครู เพราะครูส่วนมากไม่ได้ทำเอง แต่จ้างคนอื่นทำ เพื่อหวังเงินค่าตอบแทน อย่าไปหลงเชื่อว่าครูต้องการความก้าวหน้า

5) กล้าสั่งยกเลิกการประเมินต่างๆ ที่มีถึง 50 รายการ ซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ทำให้เสียเวลาเปล่าๆ

ขอแสดงความนับถือ

ครูกลุ่มหนึ่ง

 

กล้าที่ 1 – เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กล้าที่ 2 – เห็นด้วย

กล้าที่ 3 – ยังไม่อยากให้เหมารวม น่าจะพิจารณาความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

กล้าที่ 4 – เห็นด้วย

กล้าที่ 5 – เห็นด้วย

“3 รัฐมนตรีหญิง” แห่งกระทรวงศึกษาฯ

โชว์ความ “กล้า” ข้อเสนอข้างต้น ให้เหล่าชายอกสามศอก ตะลึง ตึง-ตึง ดูทีเถิด!

 

แก้

เรียนบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ที่นับถือ

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่กรุณาพิจารณาลงบทกลอน “ท่องเที่ยวไทยในวันนี้” ให้ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5-11 มีนาคม 2564

ด้วยความเหลิงใจ

วันนี้จึงส่งบทกลอนมาให้ท่านพิจารณาอีกครับ

เห็นเป็นประการใดก็สุดแท้แต่จะกรุณา

ขอแสดงความนับถือ

สมโชค พลรักษ์

 

ตอนนี้พรรคการเมือง

โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ

รีบช่วงชิงเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา

ดูเหมือนดี

แต่ก็ข้องใจนิดหนึ่ง

ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วน

ที่พรรคร่วมรัฐบาลประกาศเป็นสัตยาบรรณต่อสาธารณะ

การขับเคลื่อนน่าจะเป็น “รัฐบาล” โดยรวม

แต่รัฐบาลเมินเฉย

คล้ายจะเปิดช่องลอยตัวหนีในท้ายที่สุด

ทำให้การกระดี้กระด้าจะแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้

ถูกมองด้วยความน่าสงสัย

ว่าที่สุดก็จะเป็นเรื่องโกหก ปลิ้นปล้อน หลอกลวง

อย่างที่ ส.ส.รัฐบาลด่ากันเอง อีกครั้งกระมัง!?!

บทความก่อนหน้านี้ทิพานัน สวน ฝ่ายค้าน หยุดแพร่เชื้อโรคการเมืองให้ข้อมูลบิดเบือนทำสังคมบิดเบี้ยวสับสน
บทความถัดไปเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / หัวใจของคนกระบี่คม