จดหมาย มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1 ก.ค. 59

ปตท. ชี้แจง

ตามที่คอลัมน์ แนวโน้ม นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 17-23 มิถุนายน 2559 ได้นำเสนอข่าวประเด็น “ปตท. เตรียมเงิน 300,000 ล้าน ดำเนินแผน 10 เมืองอัจฉริยะ”

โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ปตท. ได้เตรียมงบประมาณ จำนวน 362,843 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ตามแผนงานที่ได้นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นั้น

ปตท. ใคร่ขอเรียนอธิบายว่า มูลค่าเงินลงทุนที่ระบุในข่าวนั้น เป็นเพียงการประเมินมูลค่าเบื้องต้น ในภาพรวมการลงทุนทั้งหมดของภาครัฐและเอกชน ที่สามารถดำเนินโครงการได้

โดยมิได้หมายความถึงว่า ปตท. จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เนื่องจากโครงการ Smart City เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งในด้านการบริหารจัดการและการลงทุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน

โดยการลงทุนในส่วนของ ปตท. จะพิจารณาจากธุรกิจพลังงานที่ ปตท. เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญเป็นหลักเท่านั้น

ในการนี้ ปตท. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายชวลิต พันธ์ทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน รับทราบตามนี้ครับ

ว่าที่จริง น่าเสียดาย อยากให้ข้อมูลนี้เป็นจริง-จริง จริ๊ง เพราะดูเป้าหมายของโครงการ Smart City แล้ว เป็น “อนาคตใหม่” ของประเทศ มีความหวัง หวังว่า ปตท. คงจะเป็นส่วนสำคัญในการทำโครงการนี้

ไม่เชื่อคนปราบโกง

เห็นภาพคนปราบโกง   ยกโขยงชวนกันมา
ปราบโกงใครเล่าหวา   หน้าอย่างเอ็งไม่เคยโกง
หน้าซื่อและตาใส       มองเข้าไปเห็นโล่งโจ้ง
ทุจริตเหมือนแมวโพง  แอบหากินยามราตรี
เห็นหน้าคนก็รู้          ว่าพวกสูเหมือนกับผี
ลวงได้และหลอกดี    เอ่ยปากทีช่างเหม็นคาว

มหัลกะ

“มหัลกะ” ชอบ-ไม่ชอบอะไร ก็บอกกันมาตรงๆ

แน่นอน คงรู้สึกไม่ดีกับ “ศูนย์ปราบโกง” สักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ทราบว่า กรณีที่ “คนปราบโกง” เจอหมายจับกันระนาว ฐานขัดคำสั่ง คสช. นั้น มหัลกะคิดเห็นอย่างไร

สมน้ำหน้าแล้ว ที่เจออย่างนั้น หรือ ถึงเขาจะ “ต่าง” กับเรา แต่ก็ควรมีสิทธิพูดสิทธิแสดงความเห็น จะได้แย้งว่า “ลวงได้และหลอกดี” อย่างไร

มิใช่อะไรๆ ก็สั่งปิดปาก? เพราะไม่ใช่ “ข้างเรา”

ไม่เชื่อคนขโมย 

เข้ามาโดยการ ขโมย อำนาจของประชาชน ทำอย่างไร ก็ไม่ชอบธรรม อยู่ดี

วัวสันหลังหวะ

กำลังถูกจูงไปยังโรงฆ่าสัตว์

กบในกะลา

ใครไม่ชอบธรรม ใครสันหลังหวะ ใครถูกจูงไปโรงฆ่า “กบในกะลา” เอาที่ไหนมาพูด (ฮา)

เตือนใจ

เตือนใจเมื่อไทยแพ้ญี่ปุ่น

(วอลเลย์บอล)

ตั้งใจไม่โกงตรงเที่ยง

รู้เลี่ยงรู้หลบรู้ไล่

รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

น้ำใจนักกีฬาสง่างาม

แพ้อย่างพระ

ไม่อาฆาต พยายามแก้จุดอ่อนครั้งต่อไป

ชนะอย่างพรหม ไม่เยาะเย้ย ให้เกียรติกำลังใจคู่ต่อสู้

วีระ บุณยะกาญจน
มหาสารคาม

เป็นอย่างที่ “วีระ บุณยะกาญจน” เตือนใจ โลกย่อมสดสวย!!