จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562

จดหมาย

0 ยึดนโยบาย

 

การที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

แต่มีศาตราจารย์คนหนึ่งคัดค้าน

โดยอ้างผลวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่

เรื่องนี้ปัญหาไม่เหมือนกัน

โรงเรียนขนาดเล็กของไทยมีปัญหาหลายอย่าง

ครูมีปัญหาหนี้สิน

ครูชอบจับกลุ่มคุยกัน

ครูเอางานส่วนตัวขึ้นทำ

ผู้บริหารชอบไปทำธุระส่วนตัว

ปัญหาเหล่านี้ โรงเรียนขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกาคงไม่มี

ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการยุบโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป

ถ้ายุบไม่ได้ก็ให้ไปสอนร่วมกันหลายโรงเรียน

พรรคการเมืองต่างๆ ที่สนใจปฏิรูปการศึกษา ควรมีนโยบายนี้ด้วย เพราะมีประโยชน์ดีกว่าเดิมหลายอย่าง

แต่ก่อนผู้บริหารโรงเรียนทำงานธุรการ พิมพ์หนังสือเอง ครูมีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว

มีอยู่สมัยหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว มีนโยบายกระจายอำนาจ ให้ผู้บริหารมอบงานธุรการให้ครูทำ

ทำให้ครูไม่ค่อยมีเวลาสอน เด็กอ่านไม่ออก การศึกษาตกต่ำไปอยู่เกือบท้ายสุดของอาเซียน

วิธีการแก้ไขที่กระทรวงศึกษาธิการทำคือ จ้างบุคคลภายนอกมาทำงานธุรการ เพื่อให้ครูมีเวลาสอน

แต่วิธีนี้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมาก

จึงควรให้ผู้บริหารทำงานธุรการเองเหมือนสมัยก่อน

หากนโยบายนี้ไปขัดกับ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ก็ต้องแก้ไข พ.ร.บ.นั้นด้วย กระทรวงศึกษาธิการควรแก้ไข

พรรคการเมืองต่างๆ ที่มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ต้องมีนโยบายเรื่องนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

คณะครูบำนาญ

 

เห็นด้วย

พรรคการเมืองควรมีนโยบายเรื่องการศึกษาที่ชัดเจน

เพื่อนำเสนอให้ชาวบ้านได้พิจารณา

และตามไล่เบี้ยให้ทำ

โดยเฉพาะเมื่อได้เสียงสนับสนุนเป็น “รัฐบาล” แล้ว

 

0 ยึดหลักการ

 

เรียน บ.ก.มติชนสุดสัปดาห์

บ่นรำพันมาอีกครั้งครับ

 

เมื่อสาม ป. ครองค้ำ อำนาจรัฐ

ความชอบธรรม จึงวิบัติ ตามวิสัย

ไม่เคารพ กติกา ประชาธิปไตย

ทั้งมีชัย วิษณุ พวกผู้ดี

เรามิใช่ สาวก นปช.

ทั้งมิใช่ กปปส. สัตว์มีสี

ใช่ใส่เสื้อ แดงเหลือง เรืองฤทธี

แต่… ประเทศกูมี ผู้ดีใด

เมื่อชุมชน เปลี่ยนผ่าน เป็นบ้านเมือง

คือเริ่มเรื่อง ระบอบรัฐ ที่จัดให้

เมื่อปกครอง ด้วยระบอบ ประชาธิปไตย

ประชาชน ต้องเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน

หากฝ่ายใด ไม่ยึดหลัก แห่งกฎหมาย

จึงทำลาย หลักการ ไปจนสิ้น

อ้างความดี โมเม เล่ห์หากิน

ต่างปล้อนปลิ้น บัดซบ ลบหลักการ

อย่ายึดติด บุคคล ที่ตนรัก

จงยึดหลัก นิติรัฐ บรรทัดฐาน

คือปวงชน เลือกสรร ใช่บันดาล

ใช่ศรัทธา ปาฏิหาริย์ จากแหล่งใด

น้ำกับฟ้า ต่างกัน นั้นพอรู้

ดีกับชั่ว แยกกันอยู่ หรือไฉน

น้ำต่างสี มีให้เห็น เช่นนั้นไป

แต่ดีชั่ว กลั้วอยู่ใน คนเดียวกัน

ตะวันออกเฉียงใต้

 

อยู่เมือง “คอน” – นครศรีธรรมราช

แต่ตรงแหน่ว

ไม่เอียงทางไหน

และเห็นว่า

“…หากฝ่ายใด ไม่ยึดหลัก แห่งกฎหมาย

จึงทำลาย หลักการ ไปจนสิ้น…”

น่าสนับสนุน

บ่นรำพันมาอีก

บทความก่อนหน้านี้เชิงบันไดทำเนียบ : กุมภาเดือด ! ‘บิ๊กตู่’ ย้อน ‘ปู – มาร์ค’ ท้ารบ ‘เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์’
บทความถัดไปรายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/SAP วิเคราะห์ข้อมูลสร้างแท็กติก การฝึกของทีม Manchester City