จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 4-10 มกราคม 2562

จดหมาย

0 อวยพร (1)

เรียน บ.ก.

คำอวยพร ตอนปีใหม่ คงไม่พ้น

ให้พี่น้อง ประชาชน สุขถ้วนหน้า

แต่ทุกพร ดีเท่าไร ที่ให้มา

ไม่มีค่า ถ้าไม่คืน ประชาธิปไตย

ไมตรี รัตนา

 

0 อวยพร (2)

เรียนท่านบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่…

ฉลองชัยอายุมั่น…

ยืนหยัด-ศรัทธา…คงกระพัน

หลอมรวมใจมุ่งมั่น…พยายาม

“ความพยายามอยู่ที่ไหน…ประชาธิปไตยอยู่ที่นั่น”

ด้วยความเคารพและนับถือ

สงกรานต์ บ้านป่าอักษร

 

ขอให้พรดี-ดี

ดึงเอาประชาธิปไตยที่แท้จริง

หวนคืนสู่ผู้อ่านมติชนสุดสัปดาห์ “เจ้าของสิทธิ” ทุกท่านเทอญ

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู /ประจำวันที่ 4-10 มกราคม 2562
บทความถัดไปรายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/ชาวอเมริกันเสพข่าวโซเชียลมากขึ้น กับความย่ำแย่ของสื่อสิ่งพิมพ์