จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561

จดหมาย

 

0 หนุน รมต.

 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องการให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่… พ.ศ. …

และนำมาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ก่อนที่จะนำไปบังคับใช้นั้น

กลุ่มชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงขอสนับสนุน

เนื่องจากจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวไร่อ้อย

ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศชาติในภาพรวมอีกด้วย

ดังนี้

  1. หากมีการตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นตามประกาศฉบับนี้ จะช่วยให้มีความต้องการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ชาวไร่อ้อยก็มีทางเลือกที่จะจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น

อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้อ้อยล้นตลาดในปีที่ผลผลิตออกมาจำนวนมาก

  1. รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้มากขึ้น จากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

3.การเปิดโอกาสให้นำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้นอกเหนือจากน้ำตาล

จะช่วยลดผลกระทบจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำซึ่งจะส่งผลกระทบมาถึงชาวไร่อ้อย

โดยราคาอ้อยก็จะตกต่ำลงด้วย อันจะเป็นภาระของรัฐบาลในการเข้ามาแก้ไขปัญหา

แต่หากชาวไร่อ้อยสามารถจำหน่ายอ้อยให้กับผู้ประกอบการที่จะนำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

ก็จะช่วยลดการผูกติดผลกระทบกับราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก

  1. ประกาศฉบับนี้ทำให้ชาวไร่อ้อยสามารถเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่าจะส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานใด

จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

อีกทั้งจะช่วยให้โรงงานน้ำตาลที่ทำธุรกิจอยู่เดิมสามารถประกอบกิจการอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เพราะสามารถที่จะเพิ่มช่องทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่ทำจากอ้อยได้

และสามารถที่จะสร้างสมดุลกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ

  1. เป็นการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานรากในการต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

จนในที่สุดจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

  1. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีการทำไร่อ้อย

เพราะจะต้องมีการจ้างงานเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตามประกาศฉบับนี้

และยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับผู้ที่รับการจ้างงานอีกด้วย

ซึ่งจะส่งผลดีต่อแรงงานในท้องถิ่นให้ไม่ต้องทิ้งถิ่นที่อยู่ไปทำงานไกลบ้าน

ผมในฐานะตัวแทนชาวไร่อ้อย ต้องขอกราบขอบคุณรัฐบาลและท่าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มีนโยบาย Thailand 4.0 นำประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน

รวมทั้งการก่อเกิดโครงการให้ตั้งโรงงานใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากน้ำตาลดังกล่าวข้างต้น จนกระทั่งมีการออกประกาศฉบับนี้

พวกเราจะขอยืนเคียงข้างแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเช่นนี้

และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

นายทองคำ เชิงกลัด

นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์

ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

ในฐานะตัวแทนชาวไร่อ้อย

 

อย่าคิดอะไรมาก

นี่เป็นการ “หนับหนุน”

ในฐานะ “งาน” ของ รมต.อุตสาหกรรม นะคะ

ไม่เกี่ยวกับหัวหน้าพลังประชารัฐใดๆ

กระนั้น หากชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์อย่างที่ว่าจริง-จริง

ก็คงไม่น่าเกลียดที่จะแอบเท “คะแนนในใจ” ให้กับใคร

ประชา กับ รัฐ สนิทสัมพันธ์กันดีอยู่แล้ว…(ฮา)

 

0 หนุนอยู่บ้านตัวเอง

 

เรียน บ.ก.มติชนสุดสัปดาห์

รายงานพิเศษ ฉบับ 5-11 ตุลาคม 2561 ตอนหนึ่งกล่าวว่า

การปรับหน่วยของทหารชั้นนำหน่วยหนึ่งใน กทม.

ทำให้พื้นที่ของบิ๊กๆ (อาจ) ได้รับผลแรงกระทบด้วย

มีข้อคิดเห็นดังนี้

1) น่าเห็นใจนะ จะไปรุกรานหน่วยไหนดีล่ะ

2) บ้านตัวเองก็มี ทำไมไม่อยู่ จะอาศัยบ้านหลวงไปตลอดชีพหรือไง

(ไม่ใช่เฉพาะ 3-4 คนนี้)

3) บางคนขายที่ได้ตั้งร้อยกว่าล้าน เมื่อปี 2556 แต่ไม่มีปัญญาวางแผนมีบ้านตัวเอง

4) ที่ปฏิบัติกันมา เมื่อไม่ถูกต้อง ทำไมไม่แก้ไข จะได้อ้างว่า มีใครทำอย่างผมบ้าง

คนปัก

อ.ปักธงชัย

นครราชสีมา

 

เถิงจะอยู่ โคราชบ้านเอ็ง

แต่คนปัก คงคุ้นกับค่ายทหารดี

เพราะที่นั่นโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

เป็นคนในค่ายหรือเปล่า ไม่รู้

แต่ข้อคิดที่นำเสนอ น่าจะเป็นคนใน

คนนอก ไม่ค่อยรู้เรื่อง “บ้านหลวง”

โดยเฉพาะในค่ายที่ปักป้าย “เขตทหารห้ามเข้า” เท่าใดนัก

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561
บทความถัดไป“สุเทพ” บุกเมืองตรัง รุดมาบ้านแม่ชวน โวสมัยเป็นรองนายก ยางโลละ 170 !!