ฐากูร บุนปาน : สวัสดีปีใหม่

ฐากูร บุนปาน

สวัสดีปีหมูให้อยู่สุข

รวยกระจุกจนกระจายให้คลายคลี่

ทำกินคล่องค้าราคาดี

ไม่ถูกบี้เป็นเบี้ยล่างเหมือนอย่างเป็น

ที่เคยเหลื่อมเคยล้ำขอให้ลด

ที่เคยกดเคยขี่ไม่ให้เข่น

ที่เคยร้อนเคยรุ่มให้ชุ่มเย็น

ที่เคยปิดเคยเร้นให้เปิดโปง

ให้เลือกตั้งเดินหน้าโดยสุจริต

ใครจะเบี้ยวเบือนบิดให้ตายโหง

จับไอ้หน้าไหนได้ว่าโกง

ถลกไอ้โม่งให้ตายกลางสายตา

จากนั้นมีรัฐบาลชาญฉลาด

ไม่ตวาดคนเล่นเป็นขี้ข้า

ทำงานคุ้มภาษีที่จ่ายมา

ปัดเป่าปัญหาประชาชน

ปฏิรูปหลังเลือกตั้งยังไม่ช้า

เอาเป็นว่าไม่รัฐประหารอีกหน

ปัญหาเกิดแก้ได้ด้วยอดทน

ไม่ตัดตอนตัดตนเหลือแต่ตอ

ให้ตัวบทกฎหมายที่หมายกด

ถ้าไม่เลหมดต้องหดฝ่อ

ปลดบ่วงชาวบ้านพานคล้องคอ

ให้แต้มต่อไม่ปลิ้นกินข้างเดียว

ให้อำนาจอยู่มือคนส่วนใหญ่

อย่าเพียงแค่ใครขึ้นเสียงเขียว

อีกฝ่ายก้มพนมฟังนั่งหน้าเซียว

อย่างนั้นเสียวระเบิดจะเกิดสักวัน

ให้มีไมตรีตอบกับรอบบ้าน

อยู่ร่วมแบบชื่นบานสมานฉันท์

ก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกัน

ไม่เหยียดย่ำห้ำหั่นเหมือนก่อนมา

ให้พืชสวนนาไร่ได้ผลิผล

เกษตรกรพ้นจนด้วยอุตส่าห์

ยั่งยืนและยืนหยัดพัฒนา

ไม่ซานซมก้มหน้าจนบ่าทรุด

ให้เป็นอารยะถึงเนื้อใน

เสรีภาพปูใต้เป็นฐานสุด

เสมอภาคในความเป็นมนุษย์

ภราดรภาพฉุดพ้นชนชั้น

หรือถ้าอยากเป็นหมูตามสมัย

อวยพรอย่าให้เป็นหมูหัน

เป็นหมูป่าหมูเปรี้ยวหมูเขี้ยวตัน

เป็นหมูรู้เท่าทันความเป็นไป

เรียนรู้จงดีจะกี่จุดศูนย์

โลกหมุนกี่รอบคงทรงตัวได้

ปีนี้ปีหน้าหรือว่าปีใดใด

ไม่ตกโลกตกสมัยเจริญเจริญ

บทความก่อนหน้านี้‘ประยุทธ์’ชี้ ปี 62คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลง แนะนำบทเรียนปี61 มาปรับปรุง-แก้ไขตัวเอง
บทความถัดไปE-DUANG : ปรากฏการณ์ ประเทศกูมี อารมณ์ ความคิด ตกผลึก