วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ l ประชานิยม : ที่มาที่ไปทางแนวคิดวิชาการ (ตอนต้น)

ประชานิยม : ที่มาที่ไปทางแนวคิดวิชาการ (ตอนต้น) หากท่านผู้อ่านจะจำได้ ผมเคยนำเสนอแนวคิดประชานิยม (populism) ทางคอลัมน์นี้มาแล้ว ผ่านบทความชุด "รู้จ...

เกษียร เตชะพีระ : 2019 ปีแห่งความเสี่ยง สำหรับเศรษฐกิจโลก

ความหวาดวิตกเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ vs. จีน และการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันที่กำลังค่อยงวดตัวยุติลงกลายเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจโลกในสถานการณ์ตอนนี้ ...

เกษียร เตชะพีระ : “เคล็ดลับวิชาชีพที่ผมไม่แน่ใจที่จะแนะนำ”

เคล็ดลับอย่างหนึ่งของวิชาชีพที่ผมไม่แน่ใจที่จะแนะนำ คือผมแปลกแยก (alienated, alienation) จากมันอยู่ตลอดเวลา ในแง่หนึ่งผมเข้าใจว่ามันติดตัวผมมาตั...

เกษียร เตชะพีระ : “นางงามประเสริฐสุดที่เป็นไปได้”

จู่ๆ ระหว่างตรวจข้อสอบไล่นักศึกษา ก็มีอดีตลูกศิษย์แคปข้อความใน Facebook หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีเพื่อนของเธอซึ่งจบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และได้เคยเรียน...

เกษียร เตชะพีระ : คำถามของนักรัฐศาสตร์ ต่อ Thailand 4.0

โครงการ Thailand 4.0 มุ่งพาอุตสาหกรรมไทยก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีในสภาพที่ความเป็นจริงอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันยังอยู่ในระดับ 2.0 ทั้งนี้ ถือตามการจำ...

เกษียร เตชะพีระ : บนบานศาลกล่าว

เช้ามืดวันนี้ ฐานที่มั่นของผมถูกปิดล้อม เข้าไปไม่ได้... ผมหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Imax หลักอายุ 6-7 ปีของผม จู่ๆ มันก็รวน เปิดเครื่องสตาร์ต...

เกษียร เตชะพีระ l ปัญหาสิทธิเสรีภาพ ในการเรียกร้องและสนับสนุนระบอบเผด็จการ

การที่บุคคลภายใต้ระบอบเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) ใช้สิทธิเสรีภาพเรียกร้องและสนับสนุนระบอบเผด็จการหรืออัตตาธิปไตย (dictatorship/ autocracy) เป...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร (จบ)

วาทกรรมความเป็นไทย : 7) ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร (จบ) อ่าน วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร (ตอนแรก) ทว่านิยามความเป็นไทยใหม่ที่เ...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร

วาทกรรมความเป็นไทย : 6) ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร ท่ามกลางการประกาศตัดขาดและถอยห่างจากรัฐบาลคณะราษฎรของสถาบันหลักแห่งความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม กติ...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบพระศรีอาริย์

วาทกรรมความเป็นไทย : 5) ความเป็นไทยแบบพระศรีอาริย์ อันที่จริง การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการแสดงออกขั้นสุดท้ายในกระบวนก...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ

วาทกรรมความเป็นไทย : 4) ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยเราตั้งขึ้นมาได้-ส่วนหนึ่ง-บนรากฐานของนิยามความเป็นไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจา...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม

วาทกรรมความเป็นไทย : 3) ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม วาระแรกที่ผู้นำประเทศนิยาม "ความเป็นไทย" ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อที่ราษฎรจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวตาม...

บทความยอดนิยม