วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | จินตนาการปลายอุโมงค์ : บทเรียนจากอดีต

จินตนาการปลายอุโมงค์ (3) (เรียบเรียงจากการนำเสนอของผู้เขียนในงานเสวนา "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย : กับดักหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์" ณ คณะรั...

เกษียร เตชะพีระ | จินตนาการปลายอุโมงค์ : ความเป็นไปได้และปัญหาของการเปลี่ยนแปลงใ...

จินตนาการปลายอุโมงค์ (2) (เรียบเรียงจากการนำเสนอของผู้เขียนในงานเสวนา "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย : กับดักหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์" ณ คณะรั...

เกษียร เตชะพีระ | จินตนาการปลายอุโมงค์

จินตนาการปลายอุโมงค์ (1) (เรียบเรียงจากการนำเสนอของผู้เขียนในงานเสวนาเรื่อง "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย : กับดักหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์" ใ...

เกษียร เตชะพีระ | อันเนื่องมาแต่ชาติ…ยอดรัก (จบ)

(เรียบเรียงจากคำอภิปรายของผมในงานเสวนา "ชาติที่เรา(จะ)รัก" ในโอกาสอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ อายุครบ 79 ปี ณ ร้านหนังสือบุ๊ครี : พับลิค เชียงใหม่ 25 พฤษ...

เกษียร เตชะพีระ | อันเนื่องมาแต่ชาติ…ยอดรัก (3)

4)ปัจเจกบุคคลสร้างชาติในหีบบัตรเลือกตั้ง ในประวัติศาสตร์เสรีประชาธิปไตยตะวันตก มีแนวคิดการแทนตน (representation) อยู่ 2 แนวด้วยกัน ได้แก่ : ...

เกษียร เตชะพีระ | อันเนื่องมาแต่ชาติ…ยอดรัก (2)

3)ปัจเจกบุคคลแห่งศาสนาพลเมือง ในหนังสือ "สัญญาประชาคม : หลักแห่งสิทธิทางการเมือง" (Du contraet social : Principes du droit politique, ค.ศ.1762) ของ...

“เกษียร” ซัด “หมอวรงค์” อธิบาย “อภิวัฒน์สยาม 2475” ไม่ชัด เล่ารปห. 2 ครั้งปี 247...

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว โต้แย้งความคิดเห็นของ นพ.วร...

เกษียร เตชะพีระ | อันเนื่องมาแต่ชาติ…ยอดรัก

ในโอกาสศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อายุครบ 79 ปี ทางร้านหนังสือและชุมชนปัญญา บุ๊ครี : พับลิค เชียงใหม่ ได้จัดงานเสวนา "ชาติที่เรา(จะ)รัก" ขึ้นเมื...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (จบ)

โรสแมรี่ เบคเลอร์ : การพึ่งพาอาศัยแต่การก่นด่าประณามทางศีลธรรมเพื่อต่อสู้กับประชานิยมปีกขวานั้นมันก็คล้ายกับที่ "พวกคงอยู่" (the Remainers หมายถึงชาวอ...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (8)

(บทสนทนาระหว่างชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับโรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยมใน...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (7)

ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (7) (บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บ...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (6)

(บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยม...

บทความยอดนิยม