วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | “ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ” (2)

(บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยมใ...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ

ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (1) ชองตาล มูฟ เจ้าแม่ประชานิยมฝ่ายซ้ายในปัจจุบัน เป็นนักทฤษฎีการเมืองชาวเบลเยียมและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเว...

เกษียร เตชะพีระ : รัฏฐาธิปัตย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

การตีความของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเอกฉันท์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ มีประเด็นช...

เกษียร เตชะพีระ | สถานการณ์โลกจากมุมอเมริกา : การเมืองเรื่องหนี้

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (economic recession) อย่างกว้างขวางในโลกทุนนิยมตะวันตกสมัยคริสต์ทศวรรษที่ 1970 แล้วไม่ได้มีการรื้อทำลายธุรกิจและพลังการผลิตเก่าที่ด้...

เกษียร เตชะพีระ | จังหวะประชานิยมจากการเลือกตั้ง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดในระยะยาวต่อการเมืองไทยช่วงปลี่ยนผ่านที่การเลือกตั้งครั้งนี้นำมา คือการอุบัติขึ้นของจังหวะประชานิยมทางการเมือง (the political...

เกษียร เตชะพีระ | สถานการณ์โลกจากมุมอเมริกา : เศรษฐกิจและสมรรถภาพล้นเกิน

จากการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจโลกระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองกับปัจจุบัน ศาสตราจารย์ Dylan John Riley แห่งคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ...

เกษียร เตชะพีระ | สถานการณ์โลกจากมุมอเมริกา : ภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาในฐานะอภิมหาอำนาจอันดับหนึ่งอยู่ในสถานการณ์โลกทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นใด โดยเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับจีนที่กำลังกลายเป็นคู่ท้าชิงไล่กวดเ...

เกษียร เตชะพีระ | ความทรงจำเกี่ยวกับอำนาจนำกับอำนาจนำของความทรงจำ : อุปมานิทัศน์...

ความทรงจำเกี่ยวกับอำนาจนำกับอำนาจนำของความทรงจำ : อุปมานิทัศน์อุทาหรณ์ ชื่อเรื่องข้างต้นถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคงได้ความว่า : The memory of hegemony &...

เกษียร เตชะพีระ | เผด็จการคอร์รัปชั่นหนักกว่าประชาธิปไตยเว้ยเฮ้ย!

เมื่อวันรัฐธรรมนูญ 5 ปีก่อน (10 ธันวาคม พ.ศ.2556) คณาจารย์กลุ่มหนึ่งจากหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งผมได้จัดประชุมแสดงจุดยืนคัดค้านข้อเรียกร้องที่เป็นอันตราย...

เกษียร เตชะพีระ | ตุลาการภิวัตน์กู้โลกร้อน

ในสภาพที่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนนานาประเทศถ่วงช้า ลังเล อิดเอื้อนกระทั่งปัดปฏิเสธที่จะยอมรับ และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนหรือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (global ...

เกษียร เตชะพีระ | “ในนามของประชานิยมฝ่ายซ้าย”

หลังจากอ่านทรรศนะทางวิชาการเกี่ยวกับที่มา ที่ไป รวมทั้งที่เห็นและเป็นอยู่ของ "ประชานิยม" ในโลกตะวันตกจากคาส มูด์เด ในคอลัมน์นี้สองตอนก่อนแล้ว ผมคิดว่า...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยม : ที่มาที่ไปทางแนวคิดวิชาการ (ตอนจบ)

ประชานิยม : ที่มาที่ไปทางแนวคิดวิชาการ (ตอนจบ) ย้อนอ่านตอนแรก "ภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหญ่ทั่วโลกที่เกิดตามหลังความล่มสลายทางการเงินเมื่อปี ค.ศ.2008 ไ...

บทความยอดนิยม