วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (จบ)...

เรียบเรียงจากคำอภิปรายของผู้เขียนในงานเสวนาจัดโดยมติชน, 3 กรกฎาคม 2563 เมื่อ 6 ปีที่แล้วในงานเสวนา "นิธิ 20 ปีให้หลัง" เพื่อเปิดตัวหนังสือชุดรวมงาน...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (4)

เรียบเรียงจากคำอภิปรายของผู้เขียนในงานเสวนาจัดโดยมติชน, 3 กรกฎาคม 2563 3)การผสานชุมชนอำนาจนิยมทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเข้ากับอินดิวิด้วน : ความเป็...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (3)

ผลงานสำคัญของการผสานภาวะทันสมัยแบบตะวันตกเข้ากับการอนุรักษ์ระเบียบอำนาจไทยอันดับต่อไปได้แก่ 2) การผสานภาวะทันสมัยทางวัตถุ/การพัฒนาทางเศรษฐกิจเข...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (2)

80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (2) ผมขอยกผลงานโดดเด่นของปัญญาชนอนุรักษนิยมไทยในอดีตที่ผสานภาวะทันสมัยแบบตะวันตก เข้า...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ศกนี้ ผมมีโอกาสไปร่วมเสวนาหัวข้อ "#Oldแต่ไม่Out สังคมไทยไปต่ออย่างไรในความ(ไม่)ใหม่" กับเพื่อนอาจารย์และอดีต ส.ส. ณ มติชนอค...

เกษียร เตชะพีระ | การเมืองไทยหลังโควิด (จบ)

ประเด็นถัดไปในคำถามชวนคิดของทีมงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดที่ตั้งให้ผมก็คือ : "วิกฤตความชอบธรรมและความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือเช...

เกษียร เตชะพีระ | การเมืองไทยหลังโควิด (1)

การเมืองไทยหลังโควิด (1) ทีมงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดได้ตั้งคำถามชวนคิดให้ผมไปร่วมเสวนา "A New Era of Nation-States นิยามใหม่ของรัฐชาติหลังโ...

เกษียร เตชะพีระ | ความรู้สู้โควิด (2)

เพื่อสมทบส่วนแลกเปลี่ยนค้นคว้าปัญญาความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ระบาดในฐานะ The Big Unknown ของโลกปัจจุบัน ผมใคร่สรุปสังเขปงานวิจัยล่าสุดที่น่าสนใจเกี่...

เกษียร เตชะพีระ | ลัทธิเหยียดเชื้อชาติเชิงสถาบันในวงวิชาการอเมริกัน

กรณีตำรวจผิวขาววิสามัญฆาตกรรมจอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวดำมือเปล่าวัย 46 ปีด้วยการกดเข่าทับคอเขานาน 8 นาที 46 วินาทีจนขาดใจตายที่เมืองมินนีแอโปลิส สหรัฐอเมริก...

เกษียร เตชะพีระ | เผด็จการอำนาจนิยมรับมือโควิด-19 ระบาด ได้เหนือกว่าเสรีประชาธิป...

ตัวเลขสถิติเปรียบเทียบที่แตกต่างราวฟ้ากับเหวของสองอภิมหาอำนาจโลกคือจีนกับอเมริกาในการรับมือโควิด-19 ระบาดข้างต้นนำไปสู่ข้อสรุปของผู้คนจำนวนไม่น้อยว่...

เกษียร เตชะพีระ | เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : การจัดการความตายและทำนายอนา...

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : 6) การจัดการความตายและทำนายอนาคต (จบ) (เรียบเรียงจากคำสัมภาษณ์ แฟรงก์ สโนว์เดน ศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์แห่งม...

เกษียร เตชะพีระ | เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : ปกป้องคนอ่อนแอที่สุดคือเงื่...

เรียนรู้จากประวัติศาสตร์โรคระบาด : 3) ปกป้องคนอ่อนแอที่สุดคือเงื่อนไขในการปกป้องทุกคน (คำสัมภาษณ์ของแฟรงก์ สโนว์เดน ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านประว...

บทความยอดนิยม