วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมือง ของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ ในรัชกาลที่ 5 (3)...

ตอน 1 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอธิบายโครงการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยามของพระองค์ไว้ในพระราชดำรัสตอบความเห็นของพระองค์เจ้าปฤษฎา...

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมือง ของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ ในรัชกาลที่ 5 (2)...

ตอน 1 ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจการเมืองสยามต้นกรุงรัตนโกสินทร์... จาก และจาก นั้น เอาเข้าจริงยุวกษัตริย์ผู้ทรงนำการปฏิรูปเปลี่ยน...

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมืองของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ในรัชกาลที่ 5 (1)

"...แลธรรมเนียมที่หมอบคลานกราบไหว้ในประเทศสยามนี้ เหนว่าเปนการกดขี่แก่กันแขงแรงนัก ผู้น้อยที่ต้องหมอบคลานนั้น ได้ความเหน็จเหนื่อยลำบาก เพราะจะให้ยศแ...

“ทรมานศาสตร์ : ภูมิปัญญาซีไอเอ” โดย เกษียร เตชะพีระ

หมายเหตุ : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 ก.ย. 2557   ข่าวคราวจากต่างประเทศระยะหลังนี้ทำให้ผมนึกถึงข้อมูลข่าวสารที่เคยรว...

ปรัชญาแห่งพริกแกง : นัยของอาหารประเสริฐสุดที่เป็นไปได้ โดย เกษียร เตชะพีระ

ข้อความกระชับชัดเกี่ยวกับมโนทัศน์และการประเมินค่าอาหารไทยของคุณแทนทอง (แสดงโดย นิรุตติ์ ศิริจรรยา) ตัวละครครูสอนการทำอาหารไทยในบทภาพยนตร์เรื่อง "พ...

เกษียร เตชะพีระ : “วิเคราะห์วิจารณ์แนวคิดอินทรียภาพ”

แนวคิดอินทรียภาพ (Organicism) ซึ่งมองรัฐ/สังคมเสมือนหนึ่งร่างกายและองคาพยพของมนุษย์เรา อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของอุดมการณ์อนุรักษนิยมที่สอดคล...

เกษียร เตชะพีระ : แนวคิดอินทรียภาพและพ่อปกครองลูกของไทย

แนวคิดอินทรียภาพ (Organicism) หรือนัยหนึ่งแนวคิดที่มองรัฐและสังคมประหนึ่งร่างกายที่ประกอบไปด้วยองคาพยพของคนเรา อันเป็นหนึ่งในเจ็ดองค์ประกอบสำคัญของอุด...

เกษียร เตชะพีระ : “วิธีคิดอนุรักษนิยมไทย : แนวคิดอินทรียภาพ”

"ปรัชญามาถึงฉากเหตุการณ์เอาเมื่อสายเกินกว่าจะให้คำแนะนำสั่งสอนว่าโลกควรจะเป็นเช่นไรแล้วเสมอ ในฐานะความคิดของโลก มันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อภาวะจริงสำเร...

เกษียร เตชะพีระ : “4 ด่านวาทกรรมสิทธิมนุษยชนไทย” (2)

ถัดจากวาทกรรม "เอกลักษณ์ไทย" หรือ "ความเป็นไทยได้อย่างเดียว" (Thai uniqueness คำแปลหลังอนุวัตตามศัพท์บัญญัติอันชอบกลของราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาคณิตศาสต...

เกษียร เตชะพีระ : “4 ด่านวาทกรรมสิทธิมนุษยชนไทย” (1)

การประเมินมองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ("ยุครัฐบาล คสช. ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชน," โพสต์ทูเดย์, 29 มิถุนายน 2559) แตกต่างราวฟ้ากับเห...

เกษียร เตชะพีระ : “อธิบายการเมืองไทยให้ฝรั่งใน 15 นาที”

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณ "เหน่ง" เพื่อนนักเรียนไทยรุ่นน้องร่วมสำนักครูเบน แอนเดอร์สัน ซึ่งรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกาแล้ว เขาย้ายไปท...

เกษียร เตชะพีระ : มองร่างรัฐธรรมนูญมีชัยอย่างเป็นระบบ และมองไปข้างหน้า

หลังจากมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติของ คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ กับคณะ อย่างยาวๆ ทางบริบทประวัติศาสตร์รอบทศวรรษและอย่างลึกๆ ทางแนวคิดเบื้องหลังมาแล้ว...

บทความยอดนิยม