วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ : มองร่างรัฐธรรมนูญมีชัยอย่างเป็นระบบ และมองไปข้างหน้า

หลังจากมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติของ คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ กับคณะ อย่างยาวๆ ทางบริบทประวัติศาสตร์รอบทศวรรษและอย่างลึกๆ ทางแนวคิดเบื้องหลังมาแล้ว...

เกษียร เตชะพีระ : “มองร่างรัฐธรรมนูญมีชัยลึกๆ”

หลังจากมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มี คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน อย่างยาวๆ โดยเชื่อมโยงมันเข้ากับแนวโน้มความพยายามเปลี่ยนผ่า...

เกษียร เตชะพีระ : “มองร่างรัฐธรรมนูญมีชัยยาวๆ”

นับแต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มี คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติออกสู่สาธารณะเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ศกนี้เป็...

เกษียร เตชะพีระ : “รัฐพันลึก vs. สังคมพันลึก” (ตอนจบ)

ในหนังสือที่ระลึก ธรรมศาสตร์ 50 ปี (พ.ศ.2527) คุณทวีป วรดิลก ในนามปากกา "ทวีปวร" ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผู้ถูกลบชื่อจากทะเบียนนักศึกษาในคราวกบฏสันติภาพ พ....

เกษียร เตชะพีระ : “รัฐพันลึก vs. สังคมพันลึก” (ตอนกลาง)

ระหว่างผมกำลังนั่งอ่านนั่งคิดเรื่อง "รัฐพันลึก" (Deep State) ของไทยจากข้อเขียนของ อาจารย์เออเชนี เมริโอ, ผาสุก พงษ์ไพจิตร และนิธิ เอียวศรีวงศ์ อยู่นั้...

เกษียร เตชะพีระ : “รัฐพันลึก vs. สังคมพันลึก” (ตอนต้น)

ข้อคิดเรื่อง Deep State หรือที่ อาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร แปลเป็นไทยอย่างแยบคายว่า "รัฐพันลึก" ซึ่ง อาจารย์เออเชนี เมริโอ นักนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ชาวฝรั่...

เกษียร เตชะพีระ : คนไทยคล้ายมนุษย์ดาวอังคาร : ปัญหาสรรพนามในภาษาไทย

ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดร.กานดา นาคน้อย อาจารย์เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ผู้เขียนวิเคราะห์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองไทยและโลกท...

บทความยอดนิยม