วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ : เจ๊กสยามหันขวาหาจีน (3)

ถัดจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่ลุกลามไปสู่เอเชียตะวันออกใน พ.ศ.2540 ความพลิกผันปรวนแปรประการที่สองที่ทำให้เจ๊กสยามในหมู่ชนชั้นนำและคนชั้นกลางพากันหันข...

เกษียร เตชะพีระ : เจ๊กสยามหันขวาหาจีน (2)

ตอน 1 ความพลิกผันปรวนแปรทางเศรษฐกิจการเมืองของไทยในสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ทำให้เจ๊กสยามหรือคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งครอบกุมชนชั้นนำในวงการธุรกิจและการเมือ...

เกษียร เตชะพีระ : เจ๊กสยามหันขวาหาจีน (1)

vs. ทั้งที่พลวัตที่เป็นจริงของความขัดแย้งเสื้อสีดังกล่าวเป็นเรื่องของความแตกต่างขัดแย้งทางชนชั้นและการเมืองต่างหาก และฉะนั้น จีนจึงมีเสน่ห์ดึง...

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมือง ของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ ในรัชกาลที่ 5 (จบ...

ตอน 1 2 3 ท่ามกลางกลยุทธ์บอยคอตเชิงสัญลักษณ์ของฝ่ายสยามเก่า และกลยุทธตีตั๋วปฏิรูปฟรี+ฉวยโอกาสอนุรักษ์ของฝ่ายสยามอนุรักษ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมือง ของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ ในรัชกาลที่ 5 (3)...

ตอน 1 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอธิบายโครงการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยามของพระองค์ไว้ในพระราชดำรัสตอบความเห็นของพระองค์เจ้าปฤษฎา...

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมือง ของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ ในรัชกาลที่ 5 (2)...

ตอน 1 ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจการเมืองสยามต้นกรุงรัตนโกสินทร์... จาก และจาก นั้น เอาเข้าจริงยุวกษัตริย์ผู้ทรงนำการปฏิรูปเปลี่ยน...

เกษียร เตชะพีระ : นัยทางการเมืองของประกาศเลิกหมอบคลานกราบไหว้ในรัชกาลที่ 5 (1)

"...แลธรรมเนียมที่หมอบคลานกราบไหว้ในประเทศสยามนี้ เหนว่าเปนการกดขี่แก่กันแขงแรงนัก ผู้น้อยที่ต้องหมอบคลานนั้น ได้ความเหน็จเหนื่อยลำบาก เพราะจะให้ยศแ...

“ทรมานศาสตร์ : ภูมิปัญญาซีไอเอ” โดย เกษียร เตชะพีระ

หมายเหตุ : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 ก.ย. 2557   ข่าวคราวจากต่างประเทศระยะหลังนี้ทำให้ผมนึกถึงข้อมูลข่าวสารที่เคยรว...

ปรัชญาแห่งพริกแกง : นัยของอาหารประเสริฐสุดที่เป็นไปได้ โดย เกษียร เตชะพีระ

ข้อความกระชับชัดเกี่ยวกับมโนทัศน์และการประเมินค่าอาหารไทยของคุณแทนทอง (แสดงโดย นิรุตติ์ ศิริจรรยา) ตัวละครครูสอนการทำอาหารไทยในบทภาพยนตร์เรื่อง "พ...

เกษียร เตชะพีระ : “วิเคราะห์วิจารณ์แนวคิดอินทรียภาพ”

แนวคิดอินทรียภาพ (Organicism) ซึ่งมองรัฐ/สังคมเสมือนหนึ่งร่างกายและองคาพยพของมนุษย์เรา อันเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของอุดมการณ์อนุรักษนิยมที่สอดคล...

เกษียร เตชะพีระ : แนวคิดอินทรียภาพและพ่อปกครองลูกของไทย

แนวคิดอินทรียภาพ (Organicism) หรือนัยหนึ่งแนวคิดที่มองรัฐและสังคมประหนึ่งร่างกายที่ประกอบไปด้วยองคาพยพของคนเรา อันเป็นหนึ่งในเจ็ดองค์ประกอบสำคัญของอุด...

เกษียร เตชะพีระ : “วิธีคิดอนุรักษนิยมไทย : แนวคิดอินทรียภาพ”

"ปรัชญามาถึงฉากเหตุการณ์เอาเมื่อสายเกินกว่าจะให้คำแนะนำสั่งสอนว่าโลกควรจะเป็นเช่นไรแล้วเสมอ ในฐานะความคิดของโลก มันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อภาวะจริงสำเร...

บทความยอดนิยม