วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | โครงสร้างความรู้สึกใหม่ : จิตใจเป็นเจ้าของชาติ

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าพูดให้ถึงที่สุด "สำนึกใหม่ของความเป็นชาติไทย" คือประเด็นใจกลางที่เป็นนัยเนียนแนบอยู่ในการเคลื่อนไหวแฟลชม็อบขอ...

เกษียร เตชะพีระ | เสาหลักสิบต้นของลัทธิฟาสซิสต์

Jason Stanley (เกิด ค.ศ.1969) เป็นศาสตราจารย์ปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัย Yale สหรัฐอเมริกา เชี่ยวชาญด้านปรัชญาภาษาและญาณวิทยา (หรือทฤษฎีว่าด้วยความรู้) ...

เกษียร เตชะพีระ | ชนะแต่ล้มเหลว (1)

ระเบียบอำนาจหนึ่งอาจช่วงชิงชัยชนะ ยึดและควบคุมอำนาจรัฐได้ด้วยกำลังอาวุธ แต่ก็ยังประสบความล้มเหลวในภารกิจหลักของตนที่จะยังความเปลี่ยนผ่านสำคัญของแผ่นดิ...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (จบ)...

เรียบเรียงจากคำอภิปรายของผู้เขียนในงานเสวนาจัดโดยมติชน, 3 กรกฎาคม 2563 เมื่อ 6 ปีที่แล้วในงานเสวนา "นิธิ 20 ปีให้หลัง" เพื่อเปิดตัวหนังสือชุดรวมงาน...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (4)

เรียบเรียงจากคำอภิปรายของผู้เขียนในงานเสวนาจัดโดยมติชน, 3 กรกฎาคม 2563 3)การผสานชุมชนอำนาจนิยมทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเข้ากับอินดิวิด้วน : ความเป็...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (3)

ผลงานสำคัญของการผสานภาวะทันสมัยแบบตะวันตกเข้ากับการอนุรักษ์ระเบียบอำนาจไทยอันดับต่อไปได้แก่ 2) การผสานภาวะทันสมัยทางวัตถุ/การพัฒนาทางเศรษฐกิจเข...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (2)

80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (2) ผมขอยกผลงานโดดเด่นของปัญญาชนอนุรักษนิยมไทยในอดีตที่ผสานภาวะทันสมัยแบบตะวันตก เข้า...

เกษียร เตชะพีระ | 80 ปีนิธิ เอียวศรีวงศ์ : #Old Question แต่ไม่ Out of Date (1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ศกนี้ ผมมีโอกาสไปร่วมเสวนาหัวข้อ "#Oldแต่ไม่Out สังคมไทยไปต่ออย่างไรในความ(ไม่)ใหม่" กับเพื่อนอาจารย์และอดีต ส.ส. ณ มติชนอค...

เกษียร เตชะพีระ | การเมืองไทยหลังโควิด (จบ)

ประเด็นถัดไปในคำถามชวนคิดของทีมงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดที่ตั้งให้ผมก็คือ : "วิกฤตความชอบธรรมและความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือเช...

เกษียร เตชะพีระ | การเมืองไทยหลังโควิด (1)

การเมืองไทยหลังโควิด (1) ทีมงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดได้ตั้งคำถามชวนคิดให้ผมไปร่วมเสวนา "A New Era of Nation-States นิยามใหม่ของรัฐชาติหลังโ...

เกษียร เตชะพีระ | ความรู้สู้โควิด (2)

เพื่อสมทบส่วนแลกเปลี่ยนค้นคว้าปัญญาความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ระบาดในฐานะ The Big Unknown ของโลกปัจจุบัน ผมใคร่สรุปสังเขปงานวิจัยล่าสุดที่น่าสนใจเกี่...

เกษียร เตชะพีระ | ลัทธิเหยียดเชื้อชาติเชิงสถาบันในวงวิชาการอเมริกัน

กรณีตำรวจผิวขาววิสามัญฆาตกรรมจอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวดำมือเปล่าวัย 46 ปีด้วยการกดเข่าทับคอเขานาน 8 นาที 46 วินาทีจนขาดใจตายที่เมืองมินนีแอโปลิส สหรัฐอเมริก...

บทความยอดนิยม