วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561
หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ : อาชีพเฮงซวยผงาด!

อาชีพเฮงซวยผงาด : สัมภาษณ์ เดวิด เกรเบอร์ (1) อนุกรมวิธาน (Taxonomy) นานาอาชีพเฮงซวย ถาม : มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ อะไรคือคำนิยามของอาชีพเฮงซวย? ...

เกษียร เตชะพีระ : “ปรากฏการณ์อาชีพเฮงซวย” (Bullshit Jobs) : ตอนจบ

"ปรากฏการณ์อาชีพเฮงซวย (Bullshit Jobs) : ตอนจบ" ย้อนอ่าน ตอนต้น ครั้งหนึ่ง ระหว่างผมกำลังครุ่นคิดถึงการเติบโตที่ดูเหมือนไม่รู้จักจบจักสิ้นของหน้...

เกษียร เตชะพีระ : “ปรากฏการณ์อาชีพเฮงซวย (Bullshit Jobs) – ตอนต้น

(หลังจากแนะนำ เดวิด เกรเบอร์ ผู้เขียนและแนวคิด "อาชีพเฮงซวย" (Bullshit Jobs) ของเขาไปใน ตอนที่แล้ว(คลิกอ่าน) ผมขอนำเสนอเนื้อหาโดยสมบูรณ์ของ "ปรากฏการณ...

เกษียร เตชะพีระ : “ปรากฏการณ์อาชีพเฮงซวย (Bullshit Jobs)

"ปรากฏการณ์อาชีพเฮงซวย (Bullshit Jobs): แนะนำ" เดวิด เกรเบอร์ ศาสตราจารย์มานุษยวิทยาแห่ง London School of Economics เป็นนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวห...

เกษียร เตชะพีระ : สรุป-วิจารณ์-สังเคราะห์ “สี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน”...

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (จบ) : สรุป-วิจารณ์-สังเคราะห์ ในบทที่ 6 ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเธอเกี่ยวกับยุคที่ 4 แห่งความสัมพันธ์ไทย-จีนสี่ทศวร...

เกษียร เตชะพีระ : เห็บสยามบนหลังมังกรจีน

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (14) : เห็บสยามบนหลังมังกรจีน ผมเริ่มเรียบเรียงความคิดขณะอ่านวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเรื่อง "สี่ทศวรรษนโยบายเศรษฐกิจระหว...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน l ช่องแคบมะละกากับคอคอดกระ

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (13) : ช่องแคบมะละกากับคอคอดกระ ช่วงสี่ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหารได้ปรากฏข่าวปล่อยบ้างแหย่บ้างจริงบ้างเกี่ยวกับโครงการขุ...

เกษียร เตชะพีระ : ตัวแบบจีน vs. ตัวแบบอเมริกัน

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (12) : ตัวแบบจีน vs. ตัวแบบอเมริกัน ตัวแบบจีน (The China Model) อันได้แก่ระบบทุนนิยมแบบอำนาจนิยม (authoritarian capita...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน ยุค ค.ศ.2007-2015 / ความผิดพลาดขอ...

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (10) : ยุค 4 ค.ศ.2007-2015 ในบรรดาคำวิพากษ์วิจารณ์ของ Benjamin Zawacki ต่อความผิดพลาดของสหรัฐในการดำเนินควา...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน ยุคทักษิณและรัฐประหาร

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (9) : ยุค 4 ค.ศ.2007-2015 ตั้งแต่ปลายยุค 3 คือยุครัฐบาลทักษิณ (ค.ศ.2001-2006) แล้วมาปรากฏชัดในยุค 4 คือยุคหลังทักษิณ (...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน / ไทยเริ่มหันขวายุคทักษิณ

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (๙): ยุค ๓ ค.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๐๐๖ ไทยเริ่มหันขวายุคทักษิณ การหันขวาของนายกฯทักษิณจากแนวทางเสรีประชาธิปไตย/สิทธิมนุษยชนไปท...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน [ไทยเข้าร่วมคณะเสี่ยวเอ้อส่งออก ไ...

อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน (8) : ยุค 3 ค.ศ.2001-2006 ไทยเข้าร่วมคณะเสี่ยวเอ้อส่งออก ไปอเมริกาที่มีจีนเป็นตั่วเฮีย เห็นชัดว่ารัฐบาลทักษิณและรัฐ...


บทความยอดนิยม