วันพฤหัสที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (จบ)

โรสแมรี่ เบคเลอร์ : การพึ่งพาอาศัยแต่การก่นด่าประณามทางศีลธรรมเพื่อต่อสู้กับประชานิยมปีกขวานั้นมันก็คล้ายกับที่ "พวกคงอยู่" (the Remainers หมายถึงชาวอ...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (8)

(บทสนทนาระหว่างชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับโรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยมใน...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (7)

ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (7) (บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บ...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (6)

(บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยม...

เกษียร เตชะพีระ | “ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ” (5)

(บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยม...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (4)

(บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี่ เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยม...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (3)

ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (3) (บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ o...

เกษียร เตชะพีระ | “ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ” (2)

(บทสนทนาระหว่าง ชองตาล มูฟ นักทฤษฎีประชานิยมฝ่ายซ้ายคนสำคัญ กับ โรสแมรี เบคเลอร์ บรรณาธิการหลักของเว็บไซต์ openDemocracy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ประชานิยมใ...

เกษียร เตชะพีระ | ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ

ประชานิยมฝ่ายซ้าย : ที่มาและทรรศนะ (1) ชองตาล มูฟ เจ้าแม่ประชานิยมฝ่ายซ้ายในปัจจุบัน เป็นนักทฤษฎีการเมืองชาวเบลเยียมและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเว...

เกษียร เตชะพีระ : รัฏฐาธิปัตย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

การตีความของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเอกฉันท์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ มีประเด็นช...

เกษียร เตชะพีระ | สถานการณ์โลกจากมุมอเมริกา : การเมืองเรื่องหนี้

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (economic recession) อย่างกว้างขวางในโลกทุนนิยมตะวันตกสมัยคริสต์ทศวรรษที่ 1970 แล้วไม่ได้มีการรื้อทำลายธุรกิจและพลังการผลิตเก่าที่ด้...

เกษียร เตชะพีระ | จังหวะประชานิยมจากการเลือกตั้ง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดในระยะยาวต่อการเมืองไทยช่วงปลี่ยนผ่านที่การเลือกตั้งครั้งนี้นำมา คือการอุบัติขึ้นของจังหวะประชานิยมทางการเมือง (the political...


บทความยอดนิยม