วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | วิพากษ์ตุลาการภิวัตน์ (1)

ปาฐกถารีธ หรือ The Reith Lectures เป็นปาฐกถาเกียรติยศประจำปีที่บีบีซี (BBC : British Broadcasting Corporation) เชิญคนดังระดับสากลมาแสดงออกอากาศในประเด...

เกษียร เตชะพีระ | อนาธิปัตยาภิวัตน์จากเบื้องล่าง (จบ)

ในความเห็นของผม งานเรื่อง Age of Anger : A History of the Present (ค.ศ.2017) โดยปังกัจ มิสชรา ช่วยปูพื้นความเข้าใจวิกฤตของการสร้างความทันสมัยในโลกปัจจ...

เกษียร เตชะพีระ | อนาธิปัตยาภิวัตน์จากเบื้องล่าง

อนาธิปัตยาภิวัตน์จากเบื้องล่าง (ตอนต้น) สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากช่วงหลังสงครามเย็นต้นสหัสวรรษนี้ โดยเฉพาะหลังวิกฤตหนี...

เกษียร เตชะพีระ | “รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย-สันติวิธี” (จบ)

"มีประชาธิปไตยของประเทศใดบ้างที่ได้มาโดยสันติวิธี?" คำถามของอาจารย์พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐ...

เกษียร เตชะพีระ | “รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย-สันติวิธี” (ตอนต้น)

บ่ายวันที่ 16 ธันวาคม ศกก่อน ผมเข้าฟังการอภิปรายที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคตรัฐธรรมนูญไทย" ได้ข้อมูล ความรู้แล...

เกษียร เตชะพีระ | กาพย์กลอนข้ามสมุทร

ราวปลายเดือนตุลาคมศกก่อน จู่ๆ ผมก็ได้อีเมลจากคุณ Kaitlin Rees บรรณาธิการวรรณกรรมเอเชียในโครงการวรรณกรรมข้ามแปซิฟิก (the transpacific literary project)...

เกษียร เตชะพีระ | คำอธิบายของตัวแทนรัฐ : ปรัชญาว่าด้วยเฟืองเล็กๆ กับบุคคล (จบ)

คำอธิบายของตัวแทนรัฐ : ปรัชญาว่าด้วยเฟืองเล็กๆ กับบุคคล (จบ) ช่วงปลายท้ายสุดของการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษ...

เกษียร เตชะพีระ | คำอธิบายของตัวแทนรัฐ : วิสัยของเฟืองเล็กๆ (2)

ประเด็นคำถามหนึ่งที่เจือผสมอยู่ในการถามตอบในวาระพิจารณากรณีการดำเนินคดีของรัฐต่อประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธ...

เกษียร เตชะพีระ | คำอธิบายของตัวแทนรัฐ: ประชาชน, เรา, และศัตรู (1)

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน : "ชีวิตผมหายไปนาน แต่เพื่อความกระจ่าง ผมขอคำถามเดียว ใครเป็นคนสั่งขังผมครับ" พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี หรือ เสธ.พีท...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (จบ)...

ในฐานะแนวคิดใหม่ซึ่งคุณอาสา คำภา คิดประดิษฐ์ขึ้นและมีบทบาทสำคัญยิ่งถึงขั้นที่เป็นปัจจัยหลักหรือตัวแปรต้น (independent variable) ในการวิเคราะห์พลวัตและ...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (3)...

ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน "สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่มีเชิงอรรถ (3) ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่คุณอาสาคิดประดิษฐ์ขึ้นและประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในดุษฎีนิพนธ์เรื่อ...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (2)...

ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน "สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่มีเชิงอรรถ (2) การที่ผลงานและแนวคิดวิชาการสำคัญๆ เกี่ยวกับการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

บทความยอดนิยม