วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ | คำอธิบายของตัวแทนรัฐ : ปรัชญาว่าด้วยเฟืองเล็กๆ กับบุคคล (จบ)

คำอธิบายของตัวแทนรัฐ : ปรัชญาว่าด้วยเฟืองเล็กๆ กับบุคคล (จบ) ช่วงปลายท้ายสุดของการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษ...

เกษียร เตชะพีระ | คำอธิบายของตัวแทนรัฐ : วิสัยของเฟืองเล็กๆ (2)

ประเด็นคำถามหนึ่งที่เจือผสมอยู่ในการถามตอบในวาระพิจารณากรณีการดำเนินคดีของรัฐต่อประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธ...

เกษียร เตชะพีระ | คำอธิบายของตัวแทนรัฐ: ประชาชน, เรา, และศัตรู (1)

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน : "ชีวิตผมหายไปนาน แต่เพื่อความกระจ่าง ผมขอคำถามเดียว ใครเป็นคนสั่งขังผมครับ" พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี หรือ เสธ.พีท...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (จบ)...

ในฐานะแนวคิดใหม่ซึ่งคุณอาสา คำภา คิดประดิษฐ์ขึ้นและมีบทบาทสำคัญยิ่งถึงขั้นที่เป็นปัจจัยหลักหรือตัวแปรต้น (independent variable) ในการวิเคราะห์พลวัตและ...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (3)...

ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน "สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่มีเชิงอรรถ (3) ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่คุณอาสาคิดประดิษฐ์ขึ้นและประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในดุษฎีนิพนธ์เรื่อ...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (2)...

ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน "สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่มีเชิงอรรถ (2) การที่ผลงานและแนวคิดวิชาการสำคัญๆ เกี่ยวกับการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เกษียร เตชะพีระ | ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน “สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ที่มีเชิงอรรถ (1)...

ดุษฎีนิพนธ์ที่เหมือน "สุลักษณ์ ศิวรักษ์" ที่มีเชิงอรรถ (1) ช่วงกลางปีนี้ที่ผ่านมา ผมสบโอกาสดีได้รับเชิญจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาว...

เกษียร เตชะพีระ | ระบบนิรนาม (จบ)

คลิกอ่าน เกษียร เตชะพีระ | ระบบนิรนาม ตอนต้น  ผมเห็นว่า "ระบบนิรนาม" (a nameless system) ซึ่งขาดฐานความชอบธรรมในตัวมันเอง หรือระบอบ คสช. ที่ไม่มี ค...

เกษียร เตชะพีระ | ระบบนิรนาม (1)

อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เขียนบทความเรื่อง "หน้าใหม่ของประวัติศาสตร์" เผยแพร่ทางเว็บข่าวประชาไท เมื่อวันที่ 29 กันยายน ศกนี้ (https://prachatai.com...

เกษียร เตชะพีระ | “รู้จักมาร์ติน ลี: นักประชาธิปไตยอาวุโสของฮ่องกง” (3)...

มาร์ติน ลี หรือลีชูหมิง ผู้ก่อตั้งและประธานพรรคประชาธิปไตยของฮ่องกงปัจจุบัน เป็นทนายความโดยวิชาชีพและเคยดำรงตำแหน่งประธานเนติบัณฑิตยสภาของฮ่องกงระหว่า...

เกษียร เตชะพีระ | รู้จักมาร์ติน ลี : นักประชาธิปไตยอาวุโสของฮ่องกง (2)

รู้จักมาร์ติน ลี : นักประชาธิปไตยอาวุโสของฮ่องกง (2) ย้อนอ่าน (ตอน1) ก่อนคืนอำนาจอธิปไตยเหนือฮ่องกงให้จีน เจ้าหน้าที่อังกฤษมักพูดกับมาร์ติน ลี ว...

เกษียร เตชะพีระ | รู้จักมาร์ติน ลี : นักประชาธิปไตยอาวุโสของฮ่องกง (1)

ผมมั่นใจว่าไม่ช้าก็เร็วทั้งโลกจะมีประชาธิปไตย และต่อให้จีนเป็นประเทศสุดท้าย ประชาธิปไตยก็ยังจะมาถึงจีนอยู่ดี มาร์ติน ลี หรือลีชูหมิง ผู้ก่อตั้งและป...

บทความยอดนิยม