วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562
หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร

วาทกรรมความเป็นไทย : 6) ความเป็นไทยแบบรัฐนิยมทหาร ท่ามกลางการประกาศตัดขาดและถอยห่างจากรัฐบาลคณะราษฎรของสถาบันหลักแห่งความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม กติ...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบพระศรีอาริย์

วาทกรรมความเป็นไทย : 5) ความเป็นไทยแบบพระศรีอาริย์ อันที่จริง การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการแสดงออกขั้นสุดท้ายในกระบวนก...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ

วาทกรรมความเป็นไทย : 4) ความเป็นไทยแบบลัทธิรัฐธรรมนูญ ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยเราตั้งขึ้นมาได้-ส่วนหนึ่ง-บนรากฐานของนิยามความเป็นไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจา...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม

วาทกรรมความเป็นไทย : 3) ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม วาระแรกที่ผู้นำประเทศนิยาม "ความเป็นไทย" ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อที่ราษฎรจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวตาม...

เกษียร เตชะพีระ l วาทกรรมความเป็นไทย : เชื้อชาติไทยยืดได้หดได้

วาทกรรมความเป็นไทย : 2) เชื้อชาติไทยยืดได้หดได้ ท่าทีทิ้งเพื่อนบ้านไม่ไยดีนับญาติด้วยดังกล่าวในตอนที่แล้วของชาติไทยมากลับตาลปัตรเอาในสมัยรัฐบาลพลตร...

เกษียร เตชะพีระ : วาทกรรมความเป็นไทย

วาทกรรมความเป็นไทย 1) เกริ่นนำ การนำเสนอปัญหา "ความเป็นไทย" ที่แท้แล้วเป็นการถามนำเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก อันเป็นเสมือนสิ่งภาววิสัยภายนอก...

เกษียร เตชะพีระ : เราจะเอาสถาบันอำนาจที่เป็นอิสระของชาวบ้านไปทำอะไร?

ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน ย้อนอ่าน 30 ปี 14 ตุลาฯ (จบ) เราจะเอาสถาบันอำนาจที่เป็นอิสระของชาวบ้านไปทำอะไร? ถ้าหากเราเห็นพ้อง...

เกษียร เตชะพีระ : ประชาชนสามารถจะใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือต่อสู้เพื่อผลประโยช...

ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน ย้อนอ่าน 30 ปี 14 ตุลาฯ (3) ย้อนอ่านตอน 2 แล้วประชาชนสามารถจะใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือต่อสู้เพื่...

เกษียร เตชะพีระ : กลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทยได้ใช้ประชาธิปไตยกันมาอย่างไร?

ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน ย้อนอ่าน 30 ปี 14 ตุลาฯ (2) กลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทยได้ใช้ประชาธิปไตยกันมาอย่างไร? อุดมคติ หลักการ...

เกษียร เตชะพีระ : ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน ย้อนอ่าน 30 ปี ...

ประชาธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุน ย้อนอ่าน 30 ปี 14 ตุลาฯ (1) เมื่อ 30 ปีก่อน ระหว่างผมกลับจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล มาค้นข้อมูลเพื่อทำดุษ...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านชีวิตพ้นกรอบกะลาของครูเบ็น – คำแนะนำทำข้อเสนอวิจัยและภาษาเ...

ในบทที่ 5 "Interdisciplinary" (ระหว่างสาขาวิชา) แห่งบันทึกความทรงจำเชิงอัตชีวประวัติทางวิชาการและภูมิปัญญาเรื่อง A Life Beyond Boundaries : A Memoir (...

เกษียร เตชะพีระ : อ่านชีวิตพ้นกรอบกะลาของครูเบ็น – โชคชะตากับพลานุภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสหยิบหนังสืออัตชีวประวัติของครูเบ็น แอนเดอร์สัน เรื่อง A Life Beyond Boundaries : A Memoir (ค.ศ.2016) มาอ่านเป็นรอบที่สอง เพื่อ...


บทความยอดนิยม