ประจักษ์ ก้องกีรติ : ทางแพร่งของกองทัพ ไม่รู้จะไปต่ออย่างไร ? จะเดินหน้าเลือกตั้ง หรือจะยืด?

เมื่อมีโอกาสสนทนากับ อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ นรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เพื่อสนทนาถึงประเด็นต่างๆทั้งเรื่องพรรคการเมืองใหม่และทิศทางแนวโน้มไปสู่การเลือกตั้ง จนถึงช่วงสุดท้ายได้ถามว่า ณ จุดนี้ยังเชื่อว่ามีเลือกตั้งตามกำหนด ก.พ. 2562 หรือไม่ ?

และนี่คือคำตอบจากอาจารย์ประจักษ์

ผมคิดว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแม้ว่าจะมีการวางกลไกในรัฐธรรมนูญไว้แล้วหลายๆอย่างรวมทั้งมีการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ที่ค่อนข้างพิสดาร แต่ถึงเวลาผมคิดว่ากองทัพก็จะรู้ดีว่าเมื่อเข้าสู่สนามของการเลือกตั้ง มันไม่ใช่สนามที่สามารถกลับมาคุมได้ 100% และเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พรรคทหารเองก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ มันสะท้อนว่าคนไม่นิยมพรรคทหาร คนอาจจะเห็นด้วยตอนยึดอำนาจด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่ถ้าทหารตั้งพรรคเองและสืบทอดอำนาจอยู่ยาว โดยที่ไม่มีนโยบายชัดเจน คนก็ไม่เลือก และจะอยู่ได้ไม่นาน ผมคิดว่ากองทัพก็รู้ดีว่าต่อให้มีพรรคนอมินีตั้งขึ้นมา แต่คนไม่เลือก

เหตุการณ์ตอนนี้เป็นทางแพร่งที่กองทัพไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรและหยุดชะงักที่จุดนี้ แล้วคนก็ไม่มั่นใจว่าจะมีเลือกตั้ง และ ถ้าไม่เลือกตั้งเลยความชอบธรรมก็จะน้อยลงเรื่อยๆความสงสัยของผู้คนในสังคมก็จะมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงแรงกดดันจากต่างชาติด้วย

แต่ถ้าเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้ว่าการจะกลับเข้ามาสู่อำนาจจะสามารถทำได้ง่ายๆคิดว่าพวกคำนวณแล้วมันไม่รู้จะไปต่ออย่างไรเพราะมันไม่ง่ายเลยในการกลับมาเป็นช่องทางนายกฯคนนอกก็ไม่ง่าย

บทความก่อนหน้านี้ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 9-15 มีนาคม 2561
บทความถัดไปกรองกระแส/กับดัก การเมือง เนื่องแต่ รัฐธรรมนูญ 2560 กับ ‘รัฐประหาร’