ประธาน กมธ.อว. เรียก “อธิการบดี ม.พิษณุโลก” ชี้แจงด่วน ปมซื้อขายวุฒิการศึกษา สั่งเช็กโปรไฟล์ เลขานุการ – ที่ปรึกษา กมธ.

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( กมธ.อว. ) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กรณี “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ที่มีการกล่าวหาเรื่องซื้อ – ขาย วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และซื้อตำแหน่งเลขานุการในคณะกรรมาธิการนั้น หากเป็นความจริงถือเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายอย่างมาก จึงได้ทำหนังสือเชิญ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มาชี้แจงต่อ กมธ.อว.ในประเด็นการซื้อ – ขายวุฒิการศึกษาหรือไม่โดยด่วน ในวันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ที่ห้อง N408 อาคารรัฐสภา

นายฐากร กล่าวด้วยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กมธ.อว.ตรวจสอบประวัติ ข้อมูลของเลขานุการ กมธ.อว. และที่ปรึกษา กมธ.อว. ว่ามีผู้ใดเกี่ยวพันโยงใยกับเรื่องนี้หรือไม่ โดยเบื้องต้นทราบว่าไม่พบความเกี่ยวข้อง แต่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้การแต่งตั้ง เลขานุการ ที่ปรึกษา และคณะทำงานต่าง ๆ ในกมธ.อว.นั้น มาจากการเสนอชื่อของ กมธ. ซึ่งเป็น สส.จากหลายพรรคการเมือง โดย กมธ.จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองก่อนแล้ว เสนอชื่อเข้าที่ประชุม กมธ. และพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน.