“เผ่าภูมิ” หารือ “เอกอัครราชทูตจีน” ผสานการเงินการคลัง ช่วง ศก. ผันผวน เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตสองประเทศ

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าหารือกับ นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือทางการเงินการคลังระหว่างกัน เพื่อรับมือในช่วงเศรษฐกิจผันผวน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าของจีน การเพิ่มจำนวนและรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวระหว่างกัน การเชื่อมประสานพิธีการทางศุลกากร การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การขยายฐานการผลิตมาที่ไทย เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตเข้าด้วยกัน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการยกระดับ ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) 3.0

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ของฉันมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกขั้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ