“ชวลิต ทสท.” ชี้เลือก ส.ว.ขัด รธน.มาตรา 114 เป็นหน้าที่ กกต.ต้องรักษากฎหมายสูงสุดของประเทศ

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นต่อการเลือก ส.ว.ที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ว่ารธน.มาตรา 114 บัญญัติให้ ส.ส.และ ส.ว. “เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย”
แต่การเลือก สว.ที่ผ่านมา มีจังหวัดที่ไม่ได้ส.ว.ถึง 9 จังหวัด (รวมจำนวนประชากรหลายล้านคน)
แสดงว่า กระบวนการเลือกมีช่องทางไม่สุจริต จนทำให้ไม่มี ส.ว.ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยครบทุกจังหวัด นับว่าขัดเจตนารมย์รัฐธรรมนูญ มาตร 114 อย่างแน่นอนเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่ต้องรักษากฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญด้วยการบริหารจัดการให้การเลือก สว. เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งไม่อยากแบกหน้าอายคนทั้งโลกว่า “ประเทศยูเลือก สว. ประหลาดที่สุดในโลก”