รมว.อว.สั่งการตั้งกรรมการอีก 1 ชุด สอบข้อเท็จจริงการซื้อขายปริญญา ม.พิษณุโลก พร้อมส่ง 3 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามใกล้ชิด พ่วงย้อนหลัง

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

“ศุภมาส” สั่งการตั้งกรรมการอีก 1 ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงการซื้อขายปริญญา ม.พิษณุโลกพร้อมส่ง 3 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิติดตามใกล้ชิด ทั้งให้มีการตรวจสอบย้อนหลังการออกปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2567 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการซื้อขายปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งล่าสุดทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้แจ้งว่ามีบุคลากรในมหาวิทยาลัยหนึ่งคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกระบวนการ โดยได้บอกเลิกสัญญาจ้างและจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ว่า กระบวนการถัดจากนี้ กระทรวง อว. ได้แจ้งไปยังกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกรรมการสภาที่เป็นผู้แทนกระทรวง อว. 3 ท่าน ให้คอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรายงานมายังสำนักปลัดกระทรวง อว. ขณะเดียวกัน กระทรวง อว. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีก 1 ชุด เข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

“ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน 2566 – พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวง อว. เนื่องจากทำผิดระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยเพิ่งยกเลิกการควบคุมไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการออกปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้องในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะกระทรวง อว. ควบคุมอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวง อว. จะดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังไปก่อนช่วงเวลาที่ได้มีการควบคุมด้วย” น.ส.ศุภมาส กล่าว