คะแนนไม่เป็นทางการ นายก อบจ.ปทุมธานี “ชาญ” 203,032 เสียง เฉือน “บิ๊กแจ๊ส” หลักพัน โหวตโน 32,885

ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี ไม่เป็นทางการ ‘ชาญ’ โกย 203,032 คะแนน คว่ำบิ๊กแจ๊ส คนมาใช้สิทธิ 472,536 คน คิดเป็น 49.77% โหวตโน 32,885 บัตร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัคร 4 ราย เรียงตามหมายเลขคือ เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ซึ่งเป็นผู้ชนะเลือกตั้ง เบอร์ 2 นายอธิวัฒน์ สอนเนย, เบอร์ 3 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และ เบอร์ 4 นายนพดล ลัดดาแย้ม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 949,421 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 472,536 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 บัตรดี 428,349 บัตร คิดเป็นร้อยละ 90.65 บัตรเสีย 11,302 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.39 บัตรไม่เลือกผู้ใด หรือโหวตโน 32,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.96

เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ได้ 203,032 คะแนน มากสุดเป็นลำดับที่ 1

เบอร์ 2 นายอธิวัฒน์ สอนเนย ได้ 7,122 คะแนน เป็นลำดับที่ 4

เบอร์ 3 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้ 201,212 คะแนน เป็นลำดับที่ 2

และ เบอร์ 4 นายนพดล ลัดดาแย้ม ได้ 16,983 คะแนน เป็นลำดับที่ 3

ทั้งนี้ เมื่อดูคะแนนจากรายอำเภอทั้ง 7 อำเภอของ จ.ปทุมธานี พบว่า นายชาญมีฐานเสียงที่แข็งแกร่งใน อ.คลองหลวง อ.เมือง อ.ลาดหลุมแก้ว โดยเฉพาะ อ.สามโคก ที่คะแนนทิ้งห่าง 3 ผู้สมัครแบบไม่เห็นฝุ่น