รมว.ธรรมนัส มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ มุ่งสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับภาคเกษตรไทยในต่างแดน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 67 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศร่วมกับหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบวีดิทัศน์
สำหรับการประชุมในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามการดำเนินงานภาคการเกษตรในต่างประเทศ ทั้งสถานการณ์การค้าสินค้าภาคการเกษตร ความท้าทายของสินค้าเกษตรไทยที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และความคืบหน้าถึงประเด็นการเปิดตลาดสินค้าด้านเกษตรของไทยในต่างประเทศ โดยมีแผนงานจะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเจรจาอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรและช่องทางใหม่ ๆ สำหรับเกษตรกรในการเข้าถึงตลาดของกลุ่มประเทศเป้าหมายของไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ ทั่วโลก ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนครลอสแอนเจลิส 2) สาธารณรัฐอิตาลี กรุงโรม 3) ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม กรุงบรัสเซลส์ 4) ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว 5) สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง นครกว่างโจว และนครเซี่ยงไฮ้ 6) เครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา 7) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา และ 8) สหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ถือเป็นหน่วยงานด่านหน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา ณ ด่านนำเข้า การแจ้งเตือนกฎระเบียบและมาตรการการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร และการจัดกิจกรรม/นิทรรศการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทย รวมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหน่วยงานในประเทศที่ตั้งของสำนักงานฯ และกับประเทศอื่นที่อยู่ในประเทศที่ตั้งนั้น ๆ
“บทบาทของการเกษตรต่างประเทศ ไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าการเกษตรภายในประเทศ แต่ทั้งสองบทบาทนี้มีความเชื่อมโยงกัน และจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการผลิตสินค้าภายในประเทศจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามค่านิยมของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการด้านความยั่งยืน ซึ่งภาคการเกษตรไทยจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ในการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทุ่นแรง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว