รมว.ธรรมนัส ร่วมงาน “THACCA SPLASH : Soft Power forum 2024” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Soft Power สู่สากล

วันนี้ 28 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงาน THACCA SPLASH : Soft Power forum 2024 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยสู่สากล โดยมี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G Exhibition Hall 1-2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “รัฐบาลมุ่งมั่นสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาล ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเติบโตจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรที่มีแรงงานอยู่จำนวนมาก และต้องพึ่งพาอาศัยสภาพอากาศ ฝน หรืออาจเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินของประชาชนที่ประกอบอาชีพดังกล่าว รัฐบาลเล็งเห็นว่าต้องเร่งเพิ่มพูนทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในหลากหลายอาชีพให้มากขึ้น จึงผลักดันยุทธศาสตร์ Soft Power ให้เป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยศักยภาพของทุกคน ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ฝีมือ และเวทีในการแสดงออก เพราะเป้าหมายใหญ่ของเราคือ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข และทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป”

สำหรับงาน THACCA SPLASH : Soft Power forum 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G Exhibition Hall 1-2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เป็นงานซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศและทั่วโลกจาก 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยภายในจะประกอบด้วย เวทีแสดงวิสัยทัศน์ โชว์ศักยภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ห้องเรียน Reskill Upskill สำหรับทุกคนที่มองหาโอกาสในชีวิต รวมถึงพื้นที่สำหรับการสร้างความร่วมมือ และการจับคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Matching)  อีกด้วย