สื่อนอก ชี้ปัจจัยปลุกท่องเที่ยวไทยจากห้วงโควิด-19 ทั้งใช้การตลาด-เทคโนโลยี-นโยบายรัฐอัพสกิลแรงงาน-ผุดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ-ปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศ รับ นทท. 200 ล้านคนปี 72

สื่อนอก ชี้ปัจจัยปลุกท่องเที่ยวไทยจากห้วงโควิด-19 ทั้งใช้การตลาด-เทคโนโลยี-นโยบายรัฐอัพสกิลแรงงาน-ผุดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ-ปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศ รับ นทท. 200 ล้านคนปี 72

นิตยสาร Fortune Asia ฉบับเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ได้เผยแพร่บทความของ Robert Horn ที่ระบุประเทศไทย ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้น้อยลงหลังโควิด-19 โดยในปี 2566 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ลดลงร้อนละ 30 เหลือประมาณ 28 ล้านคน จากเกือบ 40 ล้านคนในยุคก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจาก จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง จากที่เคยเข้าประเทศไทยในปี 2562 ถึง 11 ล้านคน เหลือเพียง 3,500,000 คน ซึ่งสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนั้น อันเนื่องมาจาก จำนวนไฟล์ทบินที่ลดลง ราคาตั๋วเครื่องบินแพงขึ้น มลภาวะในประเทศ ข่าวหลอกลวงต่าง ๆ และการก่ออาชญกากรรมในประเทศ แต่ที่ผ่านมา ยังสามารถเติบโตได้ เพราะการใช้ AI การตลาดที่เข้าถึง และการเผยแพร่ของซีรีส์เรื่อง The White Lotus ซีซั่นที่ 3 ที่ถ่ายทำในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การลดลงของนักท่องเที่ยวนั้น ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ได้ปรับตัวในยุคนิวนอร์มอลหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งการใช้เทคโนโลยี และการตลาดสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่การท่องเที่ยว สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ ซึ่งการตลาดที่โน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายกับประสอบการณ์ใหม่ ๆ ในไทย สามารถทำให้รายได้ต่อห้องของโรงแรมในเครือ Minor เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 แม้จำนวนผู้เข้าพักจะลงลด

นอกจากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เเละผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยว ได้รณรงค์เเละโฆษณาการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย, การท่องเที่ยวเชิง LGBTQ+ และอื่น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว และดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ใช้จ่ายมากขึ้น รวมถึงรัฐบาลไทย ได้เสนอการสอนมวยไทย โดยให้วีซ่าฟรีแก่ผู้สนใจ 3 รวมทั้ง ประเทศไทย ยังเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Mother of the Bride ของ Netflix และซีรีย์ White Lotus ของ HBO จึงทำให้คนทั่วโลก มีโอกาสได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และประเทศไทย

ขณะที่ รัฐบาลได้ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการฝึกแรงงาน และเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือกรณีที่โรงเเรมหลายเเห่ง ลดต้นทุนโดยการเลิกจ้างพนักงาน ในตำแหน่งที่สามารถทดเเทนได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เเละเทคโนโลยี เช่น การ Check-in เเละตอบคำถามลูกค้าผ่าน Chat Bot เเละหันไปจ้างพนักงานที่สามารถทำงานได้หลากหลาย หลังธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดเล็ก อาจประสบปัญหาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิด-19 เนื่องจากขาดปัจจัยการลงทุนใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการจ้างเเรงงานที่มีความสามารถในตลาดเเรงงานที่หดตัวลง พร้อมยังได้เพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน กับสายการบินไทย ที่พึ่งเริ่มฟื้นตัว กลับมามีกำไรจากปัญหาการจัดการในห้วงโควิด-19

การแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น รัฐบาลไทย ได้เตรียมความพร้อมในการรับรองจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น โดยมีโครงการขยาย เเละก่อสร้างสนามบินต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี เเละสนามบินทั่วประเทศภายในปี 2572 เพื่อให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น