‘แพทองธาร’ ร่วมวงประชุม BRICS พลัส ย้ำจุดยืนไทยเป็นตัวเชื่อมกลุ่มประเทศตลาดใหม่กำลังพัฒนา กับกลุ่มต่างๆ รับมือภาวะโลกหลายขั้ว

‘แพทองธาร’ ร่วมวงประชุม BRICS พลัส ย้ำจุดยืนไทยเป็นตัวเชื่อมกลุ่มประเทศตลาดใหม่กำลังพัฒนา กับกลุ่มต่างๆ รับมือภาวะโลกหลายขั้ว

‘แพทองธาร’ นำทีมเพื่อไทย ร่วมวงประชุมภาคี ‘บริกส์ พลัส (BRICS+)’ ที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย พลิกบทบาทไทยนำในเวทีโลก แสดงความพร้อมในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับ BRICS ในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อมโยงทางคมนาคม และอื่นๆ โดยเฉพาะการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ (Bridge Builder) รับมือภาวะโลกหลายขั้ว

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นำคณะทำงานประกอบด้วย นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย นายดุสิต เมนะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาว ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS พลัส ระดับพรรคการเมือง ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน นี้ ที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย โดยก่อนหน้านี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยื่นหนังสือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS อย่างเป็นทางการผ่านการประชุมระดับรัฐมนตรี กลุ่มประเทศ BRICS ที่เมือง นิซนี นอฟเกอร็อด (Nizhny Novgorod) ประเทศรัสเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

น.ส.แพทองธาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตนรู้สึกยินดีที่คณะผู้แทนจากพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมนานาชาติระหว่างภาคี ‘BRICS plus/outreach’ ในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำว่า ความท้าทายใหม่ๆ ที่โลกจะต้องเผชิญนั้น ไม่มีประเทศใดที่จะสามารถรับมือได้โดยลำพัง ประเทศต่างๆ จำเป็นที่จะต้องจับมือเข้าด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมา ระเบียบโลกยังขาดการคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศเล็กที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประเด็นปัญหาหลัก เพราะประเทศเหล่านี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และอื่นๆ ดังนั้นหากกลุ่ม BRICS โอบรับกลุ่มประเทศดังกล่าว ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถร่วมกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ขณะเดียวกันการเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS ของไทยไม่ได้เป็นการเลือกข้าง แต่เราต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นหลายขั้ว

ทั้งนี้ในระหว่างการเข้าร่วมประชุม BRICS พลัส น.ส. แพทองธารยังได้พบหารือทวิภาคีร่วมกับ นาย Dmitry Medvedev รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้, นาย หลิว เจี้ยนเชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน นาย Kopeng Obed Bapela รองประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศ พรรค African National Congress (ANC) และ นาย Farah Adem เลขาธิการและรองหัวหน้าพรรค Prosperity Party ประเทศเอธิโอเปีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนต่อการสมัครเข้าร่วมสมาชิก BRICS ของไทยในโอกาสแรก โดย น.ส. แพทองธาร ได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ต่อเนื่องของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและบทบาทนำของไทยในการเป็นสะพานเชื่อม (Bridge Builder) ระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ ACD, APEC, BRI ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ BRICS หากไทยได้เข้าเป็นสมาชิก โดยบุคคลทั้ง 4 แสดงท่าทีสนับสนุนคำขอของไทย

พร้อมกันนี้ นางนลินี ทวีสิน ได้เข้าร่วมการประชุม Round Table ภายใต้หัวข้อ Indivisible and Equal security as a Key Principle for Genuine and Lasting International Peace (ความมั่นคงที่ไม่แบ่งแยกและเท่าเทียมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศที่แท้จริงและยั่งยืน) เพื่อเน้นย้ำ บทบาทของไทยในฐานะตัวเชื่อมสมาชิกกลุ่ม BRICS และกลุ่มอื่นๆเพราะไทยเห็นว่า สันติภาพ เป็นสิ่งเปราะบาง ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์และประชาคมโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งระหว่างประเทศ