“เผ่าภูมิ” เผยบอร์ด กอช. อนุมัติ “หวยเกษียณ” เตรียมส่งคลัง ชงเข้า ครม. ทันที

“เผ่าภูมิ” เผยบอร์ด กอช. อนุมัติ “หวยเกษียณ” เตรียมส่งคลัง ชงเข้า ครม. ทันที

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 โดยมีมติ เห็นชอบแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อรองรับการเกษียณแก่ประชากร สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และโครงสร้างประชากรในประเทศ โดยใช้วิธีการดำเนินการ “โครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” (สลากเกษียณฯ) ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวคิดไปก่อนหน้านี้

ขั้นตอนต่อไปคือ กอช. รายงานผลการประชุม คกก. ให้กระทรวงการคลังพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ต่อไป ซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายใต้กรอบกฎหมาย เนื่องจากพี่น้องประชาชนรออยู่