“ไทยสร้างไทย” หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็วที่สุด แนะหยิบร่างปี 60มาปรับใช้ เว้นการแก้ไขหมวด1หมวด2 เชื่อหลังคลิกออฟ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีจบ

“ไทยสร้างไทย” หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็วที่สุด แนะหยิบร่างปี 60มาปรับใช้ เว้นการแก้ไขหมวด1หมวด2 เชื่อหลังคลิกออฟ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีจบ พร้อมชงตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองป้องกัน นำม.112ไปใช้เป็นเครื่องมือ และชงเปิดช่อง”ขอพระราชทานอภัย” ก่อนมีคำพิพากษาคดีม.112ได้ 

พรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวกรณีความเห็นต่อการแก้ไขร่างกฎหมายประชามติ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายการทำประชามติ ซึ่งรายละเอียดจะมีการพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยหลักการแล้วเห็นด้วย ที่จะให้ประชามติสามารถผ่านได้ ด้วยเสียงเพียงกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงถึง26ล้านกับ1คน

“หากไม่ใช้วิธีนี้ประชามติจะกลายเป็นเรื่องยาก แปลว่าใครนอนอยู่บ้านไม่ออกไปใช้สิทธิ์ ก็เท่ากับว่าไม่เห็นด้วยกับประชาติ ไม่ต้องไปลงคะแนน ตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหา” ดร.โภคิน กล่าว

ดร.โภคิน ระบุด้วยว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ที่ใช้บังคับอยู่คือปัญหาและทุกพรรคเห็นตรงกันว่าต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยเคยเสนอไว้ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องแก้ไขหมวด 1หรือหมวด 2 ส่วนที่เหลือในหมวดต่างๆนั้นสามารถแก้ไขได้หมด ต่างจากที่คณะกรรมการและฝ่ายผู้มีอำนาจกำลังถกเถียงกัน ซึ่งอาจต้องทำประชามติถึง 3 ครั้ง ดังนั้นเราจึงเสนอวิธีการที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็มีรัฐธรรมนูญที่ได้รับแก้ไขใหม่จากประชาชน

หลักการคือการนำรัฐธรรมนูญปี 60 มาแก้ไขใหม่ โดยปรับแก้ตั้งแต่หมวด 3 เป็นต้นไปไม่แก้ไขหมวด1หมวด2 โดยมี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้แก้ไข หากใช้วิธีการเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องไปถามประชามติครั้งที่1 และครั้งที่3 ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีจบ ดังนั้นหากผู้มีอำนาจยังเดินหน้าโดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะการถาม ประชามติถึง 3 ครั้ง ตนไม่แน่ใจว่าเมื่อหมดวาระของรัฐบาลจะสามารถ แก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จหรือไม่   

ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย มองว่าในช่วงเวลานี้ ยังไม่จำเป็นต้องแก้ไข ม.112 แต่จะมีการนิรโทษกรรมหรือให้อภัยกับผู้ที่กระทำผิดตามมาตรา 112 หรือไม่นั้น พรรคไทยสร้างไทย มีข้อเสนอว่าขอให้ยึดมั่นในทางสายกลาง คือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปพร้อมกับการป้องกัน ไม่ให้มีการใช้ม.112 เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมือง

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย โดยคณะกรรมการของพรรค จึงเตรียมการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะข้อเสนอต่อหลักการใหม่ของพรรคไทยสร้างไทย ที่เสนอให้เพิ่มกระบวนการ”ขอพระราชทานอภัย” ก่อนมีคำพิพากษา พร้อมชงตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองป้องกันการนำม.112ไปใช้เป็นเครื่องมือ