คลัง-กลาโหม จับมือ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในราคาต่ำ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” จ.สมุทรปราการ ให้ประชาชนกว่า 2,000 ไร่

คลัง-กลาโหม จับมือ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในราคาต่ำ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” จ.สมุทรปราการ ให้ประชาชนกว่า 2,000 ไร่
ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลต้องการบริหารที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศสูงสุด ในกรณีนี้ที่ จ.สมุทรปราการ ต้องการมุ่งเน้นแก้ไขเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิต วันนี้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ร่วมกับกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในราคาต่ำ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 1193 (บางส่วน) ต. แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 207 แปลง แบ่งเป็น สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 133 แปลง และเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 74 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,069-1-92 ไร่ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์”
นี่เป็นเพียงแปลงพื้นที่นำร่อง จากนี้จะมีการดำเนินการในที่ราชพัสดุในลักษณะนี้ต่อ กรมธนารักษ์ให้ความสำคัญกับสิทธิ์พื้นฐานในที่ดินทำกินของประชาชน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการดำเนินชีวิต โอกาสในการสร้างรายได้ของประชาชน