‘ดิเรกฤทธิ์’ ชี้ ‘พิชิต’ ไขก๊อกไม่ช่วยตัดตอนความผิดให้นายกฯ ซัดถ้ามั่นใจทำถูกต้องจะลาออกทำไม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.ซึ่งเป็น 1 ใน 40 ส.ว.ที่ ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายพิชิต ชิงลาออกจากตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจะรับหรือไม่รับคำร้อง กรณีสถานะการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในวันที่ 23 พ.ค. ว่า ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรต่อไป แต่การลาออกของนายพิชิตคงตัดตอนได้เฉพาะตัวเอง เพราะคำร้องที่ 40 ส.ว.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยเรื่องสถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง กรณีคุณสมบัติไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

นายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่า เมื่อนายพิชิตลาออกก็อาจตัดตอนเฉพาะในส่วนของตัวเองได้ ที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่รับวินิจฉัย แต่ไม่รวมถึงกรณีของนายเศรษฐา ที่เป็นผู้แต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรี จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า มีความรอบคอบเพียงใดในการแต่งตั้งรัฐมนตรี ทั้งที่ควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิตมีปัญหาเรื่องขัดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ข้อสงสัยเหล่านี้นายกฯต้องไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า มีเจตนาไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในการแต่งตั้งรัฐมนตรีหรือไม่

“ถ้านายพิชิตมั่นใจว่า ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องแล้ว จะลาออกทำไม แสดงว่ายอมรับว่าทำผิดใช่หรือไม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อนายกฯ แต่ถ้านายพิชิตสู้คดีแล้วพิสูจน์ได้ว่า ถูกต้อง นายกฯก็จะหลุดพ้นไปด้วย แต่การตัดตอนตัวเองเช่นนี้ เพราะรู้ว่าทำผิดใช่หรือไม่” นายดิเรกฤทธิ์กล่าว