รัฐมนตรีช่วยฯ “สุชาติ” เปิดบ้านพรรครวมไทยสร้างชาติ ชลบุรี ต้อนรับประชาชนร่วมยินดีเข้ารับตำแหน่ง ลั่น ขอทำงานเพื่อชาติ

รัฐมนตรีช่วยฯ “สุชาติ” เปิดบ้านพรรครวมไทยสร้างชาติ ชลบุรี ต้อนรับประชาชนร่วมยินดีเข้ารับตำแหน่ง ลั่น ขอทำงานเพื่อชาติ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ พรรครวมไทยสร้างชาติ ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านต้อนรับนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สมาคม ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งทีมรวมไทยสร้างชาติ นำโดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค และประชาชนชาวชลบีรี กว่า 2000 คน ที่เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567

 

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับว่า วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจอย่างมาก และ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันเสมอ ผมขอสัญญาว่าจะช่วยจะแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึง ดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการขยายโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีธนวัตกรรมและเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยและ SMEs

” ผมจะมุ่งมั่น ทุ่มเททำงาน เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยความตั้งใจจริง เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และสถาบันหลักของชาติ ” นายสุชาติ กล่าว