“หญิงหน่อย” เผยทสท. จัดเต็มศึกซักฟอก 152 ระดมทีมหนุนข้อมูลเตือนสติรัฐบาล แถลงนโยบายแต่ไม่ตรงปก สงสัยจะเป็นรูปธรรมกี่โมง

“หญิงหน่อย” เผยทสท. จัดเต็มศึกซักฟอก 152 ระดมทีมหนุนข้อมูลเตือนสติรัฐบาล แถลงนโยบายแต่ไม่ตรงปก สงสัยจะเป็นรูปธรรมกี่โมง ทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก้หนี้สิน การลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความบิดเบี้ยวในกระบวนการยุติธรรม พร้อมแฉทุจริตในหน่วยงานรัฐแต่ผู้มีอำนาจกลับเพิกเฉย 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง ความพร้อมในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ซึ่งพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติ อภิปรายทั่วไปรัฐบาล ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 เมษายนนี้ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้ทำการบ้านเพื่อเตรียมพร้อมในการอภิปรายอย่างเข้มข้น โดยมี 3 สส.ของพรรค จะทำหน้าที่ในการอภิปราย ประกอบด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด และ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส. อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย

โดยได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะทำงานในแต่ละด้านของพรรค ที่ได้เกาะติดการบริหารงานของรัฐบาลมาตลอด 7 เดือน โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่เดินหน้าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งจะสอดคล้อง กับญัตติของฝ่ายค้าน ที่จะร่วมมือกันชี้ให้เห็นว่า นโยบายของรัฐยังไม่เป็นรูปธรรมไม่สามารถขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ ตอกย้ำว่านโยบายไม่ตรงปกอย่างแท้จริง

ไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคการเกษตรให้กับประชาชน การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ลงไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง ไม่เว้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชน ก็ยังไร้ทิศทาง ขาดความจริงใจในการดำเนินการหลังมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในมือ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รัฐบาลเพิกเฉย ปล่อยปละละเลยไม่มีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำคัญ ซึ่งมาจากเสียงสะท้อนของประชาชน นั่นคือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง รวมถึงอีกหลายปัญหาสำคัญ ที่รัฐบาล ไม่จริงใจในการแก้ไข เช่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปกองทัพ การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรืออาชญากรรม รวมถึงยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ ระบาดไปทั่วทุกมุมเมือง

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จะนำข้อมูลเชิงลึก พฤติกรรมพฤติการณ์ ที่ส่อว่าจะมีการทุจริตคอรัปชั่น ผิดพลาดบกพร่อง ไปเปิดเผยต่อสภาเพื่อให้รัฐบาลระงับยับยั้งและทบทวนอย่างเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ที่คาดหวังจะเห็นความจริงใจจากรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน